hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort spustil výzvu z Programu Slovensko na národný projekt Zelené obce Slovenska 2

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR dnes vyhlásilo výzvu za necelých 5 miliónov eur na prípravu a predloženie národného projektu „Zelené obce Slovenska 2“. Cieľom výzvy je realizovať opatrenia, ktoré podporia biologickú a krajinnú diverzitu, zlepšia kvalitu ekosystémových služieb prostredníctvom udržovania a budovania zelenej infraštruktúry, a to cielenou výsadbou drevín na miestnej úrovni.

Jediným oprávneným žiadateľom je Slovenská agentúra životného prostredia, štátna príspevková organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Výzva je financovaná z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 4 999 913 eur, z toho pre menej rozvinutý región je 4 489 913 eur a pre viac rozvinutý región 510 000 eur.

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídle https://portal.itms21.sk/www.eurofondy.gov.sk.