hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort spustil tender na modernizáciu najväčšej a najvýkonnejšej vodnej elektrárne na Slovensku

ilustračný obrázok

Štátny podnik Vodohospodárska výstavba, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR, dnes vyhlásil medzinárodný tender inovácie a modernizácie Vodnej elektrárne Gabčíkovo. Spustenie tendra oznámil podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba spoločne s dočasne poverenou generálnou riaditeľkou štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Janou Ježíkovou. Vodná elektráreň Gabčíkovo s celkovým inštalovaným výkonom 720 megawattov je najväčšou vodnou elektrárňou na Slovensku.

Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená v Európskom vestníku verejného obstarávania, ale tiež v slovenskom vestníku. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 350 mil. eur. Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 90 dní od zverejnenia.

Zariadenia gabčíkovskej elektrárne sú v prevádzke od roku 1992, v súčasnosti sú už desať rokov po životnosti a sú technicky a morálne opotrebované. Realizáciou projektu sa podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu zabezpečí komplexná inovácia a modernizácia Vodnej elektrárne Gabčíkovo.

„Nepôjde iba o generálnu opravu a výmenu ôsmich turbogenerátorov tzv. kus za kus. Inovácia a modernizácia zabezpečí moderné technológie, ktoré budú ďalších 30 rokov bezpečne a spoľahlivo zabezpečovať výrobu elektriny z najväčšieho obnoviteľného zdroja na Slovensku s vyššou účinnosťou a optimalizovanými nákladmi. Rovnako tak projekt pomôže Slovensku napĺňať ciele v oblasti energetickej bezpečnosti a efektívnosti. Je hanbou a dôkazom nezodpovednosti Budajovho vedenia envirorezortu, že tento medzinárodný tender nedokázali vyhlásiť už pred rokmi. Týmto ohrozili činnosť vodného diela Gabčíkovo, “ zdôraznil Tomáš Taraba.

Inovatívny charakter projektu umožní tiež čerpanie nenávratného financovania inovatívnej časti projektu z eurofondov. Podľa dočasne poverenej generálnej riaditeľky štátneho podniku Vodohospodárska výstavba je realizácia projektu v súlade s podnikovou stratégiou klimatickej neutrality a trvalej udržateľnosti. „Spusteniu tendra predchádzalo nielen stanovenie inovatívneho technického riešenia projektu, ale aj vypracovanie potrebnej dokumentácie,“ objasnila Ježíková.

Medzi ďalšie benefity projektu inovácie a modernizácie Vodenej elektrárne Gabčíkovo patrí: