hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vláda schválila uznesenie o manažmente medveďov

ilustračný obrázok

Vládny kabinet dnes schválil uznesenie, ktoré umožní v krátkej dobe pripraviť a uviesť do praxe účinné krízové manažmentové opatrenia, ktoré eliminujú strety a kolízie medveďa s človekom v obciach a v blízkosti ľudských obydlí. Dokument predložil na rokovanie vlády šéf envirorezortu Tomáš Taraba.

Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia je dnešný stav nezvládnutého manažmentu populácie medveďov výsledkom dlhodobo neriešených problémov súžitia tejto divej šelmy s človekom, ktoré polarizovali spoločnosť. „My sme však dokázali posadiť za jeden rokovací stôl všetkých dôležitých aktérov – zástupcov dotknutých ministerstiev, predstaviteľov samospráv, štátnych ochranárov, lesníkov, poľovníkov či policajného zboru, aby sme spoločne pripravili a zabezpečili profesionálne, odborné a zodpovedné riešenia,“ zdôraznil Taraba.

Ministerstvo životného prostredia už vytvorilo pracovné skupiny a tímy, ktoré budú rešpektovať odborné dáta a rovnako nastavia metodiku a aktívny manažment v úzkej spolupráci s miestnymi aktérmi. Uznesenie vlády v tejto súvislosti zaviazalo ministra životného prostredia pripraviť a vydať manuál pre krízový manažment medveďa hnedého. Cieľom krízových opatrení je stanoviť a zdokonaliť operačné postupy, metodiky, príručky a nástroje používané pri riadení krízových situácií na základe poznatkov z aplikačnej praxe pri výskyte medveďa hnedého, najmä v rámci intravilánov miest a obcí. Envirorezort pripraví metodický postup aj krízový manažment, ktorý predstaví do konca februára 2024.

Envirorezort za minulý rok eviduje vyše 1600 hlásení o škodách, stretoch a výskyte medveďa v intravilánoch obcí. „Štát potrebuje chrániť slovenské deti, rodiny, aby sa mohli voľne pohybovať v intravilánoch miest a obcí, a aby neboli terorizované premnoženými medveďmi. Tento krok je prvým pri regulácii medveďa, následne bude pokračovať vypracovanie štúdie slovenskými vedcami, ktorí zmapujú reálny stav populácie medveďa. Rovnako budeme podporovať aktivity Fínska a Rumunska na európskej úrovni, aby medveď bol v štátoch, kde je premnožený, regulovaný,“ vyhlásil Taraba.

Z uznesenia vyplývajú tiež úlohy pre ďalšie kľúčové ministerstvá. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka má zabezpečiť súčinnosť pri príprave manuálu pre krízový manažment medveďa hnedého. Povinnosti sa dotknú aj ministra vnútra, ktorý zabezpečí, aby príslušníci Policajného zboru v maximálnej možnej miere poskytovali súčinnosť Štátnej ochrane prírody SR pri krízovom manažmente medveďa hnedého.

Zdroj fotografie: Radimír Siklienka