hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Taraba začal odborný dialóg ako zbaviť Slovensko odpadov

ilustračný obrázok

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba prediskutoval s poprednými vedcami a odborníkmi na Technickej univerzite v Košiciach možnosti využitia najmodernejších technológií pri zneškodňovaní a zhodnocovaní odpadov, ktoré znečisťujú životné prostredie a ohrozujú zdravie ľudí.

Podľa Tarabu predošlé vedenia ministerstva dopustili, aby aktivisti bez patričného odborného vzdelania vytlačili pri kľúčových rozhodnutiach vedcov a odborný dialóg bol nahradený agendou mimovládnych organizácií. „Kvôli nekompetentnosti mojich predchodcov nemá Slovensko vybudovanú základnú bezpečnostnú infraštruktúru na zneškodňovanie či zhodnocovanie odpadov. Budajovci nemali záujem stretnúť sa a počúvať odborníkov. My sme ale zodpovednou vládou, pred ktorou stoja dôležité rozhodnutia aj v oblasti odpadového hospodárstva a ktorá bude riešiť skutočnú ochranu životného prostredia,“ zdôraznil Taraba.

Na východnom Slovensku je množstvo environmentálnych záťaží, z ktorých najvypuklejšie je Chemko Strážske. Kontaminácia pôdy tu siaha až k Michalovciam. „Pre mňa je neprijateľné, že v tejto lokalite už novonarodené bábätko dostáva v materinskom mlieku dvoj- až trojnásobné dávky PCB látok. Ja sa na toto nečinne prizerať nebudem, pretože ide o zdravie, životné prostredie a tiež životnú úroveň na východe Slovenska,“ objasnil Taraba. Šéf envirorezortu v tejto súvislosti oslovil Technickú univerzitu v Košiciach o odborné podklady a technické riešenia, ktoré musia byť environmentálne a ekonomicky udržateľné.

Rektor Technickej univerzity v Košiciach Peter Mésároš informoval, že vedecká obec vie v tejto súvislosti ponúknuť riešenia v otázkach zneškodňovania a zhodnocovania odpadov. „Problematika si vyžaduje multisektorový prístup, kde sa vieme spolupodieľať nielen prostredníctvom odborných dát či analýz, ale aj konkrétnymi aktivitami a technickými riešeniami,“ dodal Mésároš. Odborníci z Technickej univerzity v Košiciach rovnako načrtli možnosti odstraňovania perzistentných organických látok, najmä v oblasti Zemplína. Práve tieto znečisťujúce látky, ktoré sa nachádzajú v životnom prostredí, napríklad v pôde a sedimentoch, je možné odstrániť rôznymi spôsobmi. Ide napríklad o likvidáciu kontaminovaných látok v zariadeniach na zneškodňovanie odpadov, fytoremediáciou či dehalogenáciou chlórom.

Dôležité je do týchto procesov zapojiť kompetentné štátne inštitúcie či výskumné organizácie a zároveň zabezpečiť ich udržateľné financovanie. Šéf envirorezortu dodal, že má na tieto aktivity vyčlenené finančné prostriedky. Za týmto účelom vznikne odborná pracovná skupina, kde budú mať zastúpenie aj vedci a odborníci z Technickej univerzity v Košiciach.