hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Novou šéfkou SIŽP je Katarína Jankovičová, dlhoročná odborníčka na procesy environmentálneho a integrovaného povoľovania

ilustračný obrázok

Generálny tajomník služobného úradu Ministerstva životného prostredia SR Marek Chovan dnes uviedol do funkcie generálnej riaditeľky Slovenskej inšpekcie životného prostredia Katarínu Jankovičovú. Ide o skúsenú odborníčku, ktorá celý svoj profesijný život venovala ochrane životného prostredia, procesom integrovaného povoľovania, priemyselným emisiám, ale tiež odpadovému hospodárstvu a problematike posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Podľa generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva životného prostredia získava Slovenská inšpekcia životného prostredia dlhoročnú expertku s riadiacimi, analytickými a rozhodovacími schopnosťami, ktorá má jeho plnú dôveru. „Som presvedčený, že nová pani generálna riaditeľka bude svoju funkciu vykonávať zodpovedne a bude presadzovať administratívne zjednodušenie procesov a zvýšenie špecializácie štátnej správy, čo prinesie vyššiu ochranu životného prostredia aj rýchlejšie povoľovanie pre určité priemyselné sektory, ktoré budú v súlade s európskymi smernicami o životnom prostredí,“ zdôraznil Chovan.

Nová generálna riaditeľka SIŽP chce v novej pracovnej pozícii využiť svoje skúsenosti a upevniť tiež spoluprácu s partnerskými organizáciami v členských krajinách EÚ. Podľa Jankovičovej má byť povoľovacia činnosť zabezpečovaná s dôrazom na BAT (najlepšie dostupné techniky) a v zákonných lehotách. Preto bude podporovať kompetenčné a personálne posilnenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Katarína Jankovičová vyštudovala stavebnú fakultu na Vysokej škole technickej v Bratislave. Po skončení štúdií začala pracovať na Výskumnom ústave vodného hospodárstva, zároveň sa zaoberala vedecko-výskumnou činnosťou na akademickej pôde. Od roku 2006 pracovala s krátkou prestávkou na Ministerstve životného prostredia SR na rôznych riadiacich pozíciách. Predovšetkým išlo o organizačné útvary, ktoré sa venovali témam integrovaného povoľovania, priemyselným emisiám, ale tiež zmene klímy, ochrane ovzdušia či posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.