hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Taraba: Spustíme novú výzvu na dekarbonizáciu priemyslu

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR pripraví novú dekarbonizačnú výzvu, ktorá umožní priemyselným podnikom investovať do najmodernejších technológií, zabezpečí ich konkurencieschopnosť, zároveň zníži emisie skleníkových plynov a pomôže skutočnej ochrane životného prostredia. Na tlačovej konferencii o tom dnes informoval podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba spoločne s podpredsedom vlády pre Plán obnovy a odolnosti SR Petrom Kmecom.

Nová dekarbonizačná výzva bude financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR. Prostriedky z nej však musia byť vyčerpané do konca júna 2026. Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu je prioritou súčasnej vlády realizovať zelenú transformáciu ekonomiky, ktorá prinesie Slovensku hospodársky rast, bohatstvo a zabezpečí životaschopnosť slovenského priemyslu pri zachovaní štandardov ochrany prírody. „Realita je však taká, že U. S. Steel Košice aj kvôli zmene vlastníckych vzťahov momentálne nevie pristúpiť k realizácii svojho dekarbonizačného projektu. Ak chceme zachrániť zhruba nevyčerpaných 340 mil. eur musíme konať, a to aj robíme. Sme radi, že v komunikácii s Európskou komisiou sa nám podarilo vyrokovať spustenie novej dekarbonizačnej výzvy. Je to dôkaz toho, že súčasná vláda namiesto hystérie, ktorú predvádza slovenská opozícia na európskej aj domácej scéne, aktívne komunikuje s EÚ a rieši problémy,“ zdôraznil Taraba.

Slovensko je krajinou so silne industrializovaným hospodárstvom, pričom príspevok energetiky a priemyselných procesov k celkovým emisiám skleníkových plynov tesne presahuje 70 %. Podľa podpredsedu vlády pre Plán obnovy a odolnosti SR Petra Kmeca je pôvodných vyše 350 miliónov eur na dekarbonizáciu priemyslu z plánu obnovy pre Slovensko veľkou príležitosťou zlepšiť kvalitu životného prostredia aj konkurencieschopnosť podnikov. „Nemôžeme si dovoliť nechať tieto peniaze ležať na zemi, alebo v tomto prípade, doslova ich vypustiť hore komínom v podobe neušetrených emisií. Vyvíjame maximálne úsilie, aby sa nám podarilo dostať financie z tohto opatrenia do ekonomiky práve na dekarbonizačné projekty,“ dodal Kmec.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v rámci pripravovanej výzvy č.2 na dekarbonizáciu priemyslu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyzýva priemyselné subjekty zapojené do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov EU ETS, aby predkladali námety pre nastavenie výzvy na základe Schémy štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z POO na e-mailovú adresu . „Týmto chceme osloviť priemyselné podniky, ktoré sú schopné doručiť výsledok v podobe opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov aspoň o 30 percent, aby nás o tom informovali. Aj na ich základe pripravíme podmienky výzvy, aby umožnili efektívne a transparentne využiť investície z plánu obnovy na dekarbonizačné ciele. Nie šikana priemyslu, ale investície do najmodernejších technológií spravia zo Slovenska konkurencieschopnú a zdravšiu krajinu,“ uzavrel Taraba.

Envirorezort očakáva, že projekty vybrané na základe výzvy prispejú k zníženiu emisií skleníkových plynov aspoň o 1,2 milióna ton ekvivalentu CO2. Tie budú musieť podniky preukázať buď dátami o projektoch realizovaných pod schémou, alebo na základe parametrov podporených technológií.

Z Plánu obnovy a odolnosti sú momentálne v realizácii 2 dekarbonizačné projekty priemyselných podnikov. Ide o projekt spoločnosti Danucem Slovensko Turňa nad Bodvou na dekarbonizáciu šedého cementu za zhruba 8,4 miliónov eur a spoločnosť Wienerberger slovenské tehelne s projektom na dekarbonizáciu výroby v tehelni rovnako za 8,4 miliónov eur. Tretia spoločnosť – U. S. Steel Košice síce bola úspešná so svojím projektom, ale k podpisu zmluvy k dnešnému dňu nedošlo. Dôvodom je plánovaná akvizícia U. S. Steel Košice japonskou spoločnosťou Nippon Steel Corporation.