hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Taraba: OECD nám nastavila zrkadlo, ako sa na Slovensku (ne)uplatňovala ochrana životného prostredia

ilustračný obrázok

Transformácia zelenej ekonomiky, lepšie manažovanie odpadov, rýchlejšie budovanie vodárenskej infraštruktúry či zachovanie biodiverzity v kontexte zmeny klímy. To boli hlavné témy rokovania podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu s Fabriziou Lapecorellovou, zástupkyňou generálneho tajomníka Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Stretli sa vo štvrtok na pôde ministerstva životného prostredia v Bratislave pri príležitosti oficiálneho zverejnenia hodnotiacej správy OECD o environmentálnej výkonnosti Slovenska.

Podľa vicepremiéra Tarabu posúdila OECD environmentálnu výkonnosť Slovenska v kontexte jeho národných a medzinárodných environmentálnych cieľov od predchádzajúceho hodnotenia v roku 2011 a v mnohých smeroch je kritická. „Renomovaná medzinárodná organizácia nám potvrdila to, čo tvrdím od prvého dňa vo funkcii. A to, že ochrana životného prostredia sa na Slovensku reálne nevykonávala. To, čo sa na Slovensku robilo, bolo iba písanie zákonov. Hodnotenie OECD je smutné, ale plné faktov o neschopnosti predošlých vedení. Priority máme klásť na odstránenie skládkovania, podporu transformácie priemyslu, odkanalizovanie obcí či zlepšenie kvality ovzdušia. Keby som túto správu písal sám, napísal by som to isté,“ podčiarkol Taraba.

Vicepremiér chce mnohé odporúčania pretaviť do národnej environmentálnej legislatívy, ale rovnako aj do skutočného zlepšenia ochrany životného prostredia a zvýšenia komfortu života ľudí na Slovensku. „Som rád, že správa je korektná, ale aj kritická voči tomu, ako predošlé vedenia envirorezortu nerealizovali významné zmeny v ochrane životného prostredia, nepodporovali priemysel v oblasti nakladania s odpadom. V podstatnej časti sa hodnotitelia stotožňujú s terajším vedením ministerstva. Správa osobitne poukazuje na znižujúcu sa kvalitu lesov, čo potvrdzuje, že lesy sú vystavené kalamitám podkôrneho hmyzu a nemajú dobrú skladbu,“ dodal Taraba.

Taraba informoval výkonnú riaditeľku OECD o konkrétnych riešeniach, ktoré sa už podarilo na Slovensku za necelého pol roka presadiť. Vyzdvihol novelu zákona o EIA, ktorá pomôže naštartovať hospodársky rast Slovenska, zvýšiť jeho konkurencieschopnosť a zároveň dodržiavať európske štandardy v procesoch environmentálneho hodnotenia. Vládny návrh zákona prešiel aktuálne prvým čítaním parlamentu.

Vicepremiér predstavil tiež plány v oblasti vodnej politiky, odpadového hospodárstva či ochrany prírody. Práve ochrana prírody a s ňou súvisiaca zonácia národných parkov sa má podľa odporúčaní OECD vykonávať za aktívnej účasti zainteresovaných strán, teda vrátane súkromných vlastníkov pozemkov či samospráv. „To, čo sa však posledné roky dialo na Slovensku bolo všetko možné, len nie spolupráca s ľuďmi z regiónov a predstaviteľmi samospráv, ale diktát úradníkov z Bratislavy od stola za aktívnej podpory mimovládnych organizácií. Tieto praktiky sa ale skončili,“ zdôraznil Taraba.

OECD poukázala aj na zistenia súvisiace so znečistením ovzdušia, pochádzajúceho predovšetkým zo spaľovania tuhých palív v domácnostiach či cestnej dopravy. Vicepremiér Taraba v tejto súvislosti zdôraznil, že envirorezort pripravuje novú výzvu z programu Obnov dom za vyše 30 mil. eur. Podporených bude vyše 3-tisíc domácností ohrozených energetickou chudobou v Banskobystrickom a Košickom kraji, teda v regiónoch, kde je najväčšia miera znečistenia ovzdušia. Pri žiadosti z tejto výzvy nebude potrebný energetický certifikát.

„Vo všetkých prípadoch budeme presadzovať riešenia, ktoré pomôžu skutočnej ochrane životného prostredia, motivujú firmy využívať najmodernejšie technológie šetrné k životnému prostrediu, ale rovnako naštartujú rozvoj slovenského vidieka a zlepšia súžitie človeka s prírodou,“ uzavrel Taraba.

Procesu environmentálneho hodnotenia sa zúčastnili aj odborníci ministerstiev pôdohospodárstva, hospodárstva, dopravy, financií, ako aj zástupcovia Stálej misie SR pri OECD a dvoch hodnotiacich krajín, Česka a Estónska. Správa je s hodnoteniami a odporúčaniami verejne prístupná na webovej stránke ministerstva: www.minzp.sk.

Najdôležitejšie informácie zo správy OECD v slovenskom jazyku (pdf, 2,66 MB)

Najdôležitejšie informácie zo správy OECD v anglickom jazyku (pdf, 2,77 MB)