hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Taraba: Doručili sme legislatívu, ktorá zlepší potravinovú sebestačnosť a starostlivosť o krajinu

ilustračný obrázok

Poľnohospodári, ovocinári a vinohradníci sa dočkali pomoci od štátu. Vládny kabinet schválil novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá odbúrava byrokratickú náročnosť pri obhospodarovaní pôdy, osobitne v prípadoch, ak ide o odstraňovanie náletových drevín a kríkov. Zmenu právnej úpravy predložil na rokovanie vládneho kabinetu podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba. Vláda zároveň rozhodla, že vládny návrh zákona prerokujú poslanci parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní.

Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu pomôže zlepšiť potravinovú sebestačnosť Slovenska aj starostlivosť o krajinu. „Ak trvá niekedy až dva roky získať povolenia, aby ste mohli vyčistiť poľnohospodársku pôdu, tak odkazujete poľnohospodárom, že nechceme, aby ste na pôde pestovali slovenské plodiny, chceme dovážať skleníkové zo Španielska. Tento prístup meníme a novela zákona o ochrane prírody a krajiny prináša jednoduchší výrub drevín bez zbytočného byrokratického zaťaženia ľudí starajúcich sa o krajinu,“ zdôraznil Taraba.

V praxi to znamená, že na výrub stromov s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 100 m2 nebude potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. Nová legislatíva zároveň umožní efektívne a rýchlo odstraňovať krovité porasty bez ohľadu na ich výmeru vo viniciach, a to za účelom výsadby nového viniča. Ďalej sa umožní odstraňovanie krovitých porastov bez ohľadu na ich výmeru na terasových stupňoch ovocných sadov a viníc. Nová právna úprava tak odstraňuje zásadné nedostatky pôvodnej právnej úpravy, pričom reflektuje na potreby obyvateľstva pri poľnohospodárskych alebo iných činnostiach v krajine, a to zároveň za podmienky, že v dostatočnej miere budú chránené záujmy ochrany prírody a krajiny.

Jednoduchšie odstraňovanie drevín má tiež sprehľadniť krajinu, čo možno považovať za významné preventívne opatrenie na zníženie nebezpečných stretov človeka s medveďom hnedým, ako aj škôd spôsobovaných zverou na poľnohospodárskych plodinách a ovocných sadoch. Zákon má tiež pomôcť pri čistení náletových zón, ktoré spôsobujú sťahovanie nielen raticovej zveri, ale aj medveďov.

O novej legislatíve budú hlasovať poslanci parlamentu ešte na najbližšej schôdzi, účinnosť nadobudne dňom vyhlásenia.