hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovensko čelí ďalšej žalobe EK kvôli zlyhaniam predchádzajúcich vlád

ilustračný obrázok

Európska komisia žaluje Slovenskú republiku na Súdnom dvore Európskej únie v súvislosti s nesplnením si svojich povinností týkajúcich sa preskúmania, aktualizácie a oznamovania plánov manažmentu povodňového rizika z obdobia predchádzajúcich vládnych garnitúr. Envirorezort pod Tomášom Tarabom je v neustálom kontakte s inštitúciami EÚ s cieľom situáciu urýchlenie vyriešiť.

Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu je táto žaloba ďalším príkladom zlyhania a nekompetentnosti Budajovcov a Kičovcov, ako aj vlády Matoviča a Hegera. „Slovensko totiž malo zabezpečiť aktualizáciu plánov manažmentu povodňových rizík do 22. decembra 2021. Slovensko však plány manažmentu povodňových rizík neprijalo. Taktiež neboli preskúmané a aktualizované dokumenty potrebné ako podklady na prijatie plánov manažmentu povodňových rizík, teda mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňových rizík. Navyše, Budajovci a Kičovci doslova zdecimovali Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý je zodpovedný za prehodnotenie a aktualizovanie plánov manažmentu povodňového rizika. Teraz musíme dobiehať zameškané a urobíme všetko preto, aby sme si svoje záväzky splnili,“ vysvetlil Taraba.

Súčasné vedenie envirorezortu prijíma potrebné opatrenia, aby stabilizovalo činnosť a prevádzku Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. (SVP). Slovenskí vodohospodári spoločne so Slovenskou agentúrou životného prostredia pripravili aktualizáciu plánu manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach SR. Ide o strategický dokument, ktorý v súčasnosti prechádza procesom EIA. Finálne schválenie strategického dokumentu chce ministerstvo vykonať v priebehu najbližších mesiacov.

Žaloba EK neobsahuje žiadne návrhy finančných sankcií. Európsky súdny dvor bude posudzovať iba splnenie povinnosti k lehote stanovenej v odôvodnenom stanovisku.