hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Novou šéfkou SIŽP je Anna Calpašová, dlhoročná odborníčka na správne konania v oblasti životného prostredia

ilustračný obrázok

Generálny tajomník služobného úradu Ministerstva životného prostredia SR Marek Chovan dnes uviedol do funkcie generálnej riaditeľky Slovenskej inšpekcie životného prostredia Annu Calpašovú. Ide o skúsenú odborníčku, ktorá v minulosti pôsobila na rôznych riadiacich pozíciách v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia na komunálnej úrovni.

Ambíciou novej generálnej riaditeľky Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) je pokračovať v profesionalizácii inšpekcie životného prostredia a administratívnom zjednodušovaní procesov, ktoré prinesú lepšiu efektivitu vykonávania štátneho dozoru vo veciach starostlivosti o životné prostredie.

Anna Calpašová vyštudovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde aj ukončila doktorandské štúdium vykonaním rigoróznej skúšky a obhajobou rigoróznej práce. Svoje odborné zručnosti v oblasti ochrany životného prostredia rozvíjala získaním viacerých odborných spôsobilostí, či už v oblasti životného prostredia, posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo verejného obstarávania.

Nová generálna riaditeľka SIŽP chce v novej pracovnej pozícii využiť svoje skúsenosti s riadením procesov na komunálnej úrovni. Tie rozvíjala v rokoch 1996 až 2003 na Okresnom úrade Bratislava, kde pracovala ako vedúca oddelenia starostlivosti o životné prostredie a tiež ako vedúca oddelenia starostlivosti o životné prostredie a územné plánovanie. V rokoch 2016 až 2023 pôsobila na Miestnom úrade Bratislava – Staré Mesto, kde mala na starosti predovšetkým oblasť životného prostredia, verejného poriadku a správnych konaní.

Doterajšia generálna riaditeľka SIŽP Katarína Jankovičová sa vracia na ministerstvo životného prostredia, kde bude pôsobiť vo funkcii generálnej riaditeľky sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie.