hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zelené verejné obstarávanie naštartuje koncepcia z dielne envirorezortu

 

Podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos - v spolupráci s Úradom verejného obstarávania - prezentoval na dnešnom rokovaní vlády koncepciu rozvoja zeleného verejného obstarávania. Tá počíta napríklad s prípravou všeobecnej metodiky, alebo novelou zákona o verejnou obstarávaní.

"Slovensko pri zelenom verejnom obstarávaní zaostáva a verím, že nová koncepcia to pomôže zmeniť," uviedol minister Sólymos s tým, že verejné obstarávanie je potrebné vykonávať spoločensky zodpovedne, a teda s ohľadom na environmentálne ako aj sociálne aspekty spojené s nákupom.

Ako poukázala analýza Inštitútu environmentálnej politiky, celkové náklady obstarávania environmentálne šetrnejších produktov však nemusia byť pre štát automaticky vyššie. Pozitívne sa však odrazia na životnom prostredí, vďaka čomu sa zelené verejné obstarávanie stáva nástrojom, ktorý je strategický – čo potvrdzujú mnohé stratégie a politiky na globálnej, európskej i národnej úrovni.

„Napríklad elektromobil má síce vyššiu kúpnu cenu, ale v porovnaní s klasickým automobilom má nižšie náklady na opravy či údržbu. Aj pre rezort sme preto začiatkom roka zakúpili elektromobil - okrem ceny bolo pre nás kľúčové práve aj zohľadnenie vplyvov na životné prostredie “ doplnil minister.

Koncepcia, ktorú dnes minister prezentoval v spolupráci s Úradom verejného obstarávania, súčasne uvádza i konkrétne opatrenia, s ktorými treba v súvislosti so zeleným obstarávaním počítať. Ide napríklad o prípravu metodiky k zelenému obstarávaniu, kladenie dôrazu na školenia, pomenovanie komodít, ktoré sa dajú zelene obstarať, či predloženie novely zákona o verejnom obstarávaní.