hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zákaz plošných výrubov prešiel výborom NR SR

Dôležitá novela zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne ministerstva životného prostredia, ktorá zabezpečí účinnú ochranu národných parkov a iných vzácnych území, je opäť bližšie k realite. Výbor Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie súhlasí s novou legislatívou a odporúča ju poslancom parlamentu schváliť. Po sedemnástich rokoch sa tak významne posilnia právomoci štátnych ochranárov na viac ako 400 000 hektároch územia a v národných parkoch sa zakážu plošné výruby. 

 

„Každý, kto pozná pomery v národných parkoch si vie predstaviť ako ťažko a dlho sa legislatívne zmeny robili. Pevne verím, že svoj diel zodpovednosti si uvedomia aj poslanci parlamentu a novelu zákona čoskoro definitívne schvália,“ povedal podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny obsahuje konkrétne právomoci Štátnej ochrany prírody SR. Štátni ochranári po schválení novej legislatívy získajú silnú pozíciu pri akýchkoľvek zásahoch do vzácnych území. Podľa novej právnej úpravy bude totiž ich súhlas potrebný pri akýchkoľvek krokoch, ktoré by mohli ohroziť prírodu v národných parkoch. Či už sa to týka ťažby dreva, výkopov zeminy alebo zásahov do vodných tokov.

Dnes štátni ochranári môžu výrubom zabrániť takmer výlučne v najvyššom – piatom stupni ochrany. Tie sú v národných parkoch zastúpené minimálne. Vďaka novej legislatíve by sa táto ich právomoc mala rozšíriť na viac ako 400-tisíc hektárov vzácneho územia na Slovensku, čo predstavuje takmer 10 % rozlohy Slovenska.

Najdôležitejšie zmeny:

  1. Zakazuje plošnú ťažbu v národných parkoch a vzácnych územiach.
  2. Sprísňuje pravidlá pre výstavbu v národných parkoch a vzácnych územiach
  3. Okrem ťažby bude nevyhnutný súhlas štátnych ochranárov k akýmkoľvek zásahom, ktoré by mohli ohroziť chránené biotopy (úprava riečneho koryta, výkopové práce a podobne).
  4. V prípade schvaľovania nových programov starostlivosti o lesy (tie sú v gescii rezortu pôdohospodárstva) legislatíva vylučuje príslušnému orgánu schváliť program bez súhlasu štátnych ochranárov – zahŕňa novela zákona o lesoch.
  5. V prípade programov starostlivosti o lesy prebehne aj proces posúdenia ich vplyvov na chránené územia – zahŕňa novela zákona o lesoch.