hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Sólymos dnes v New Yorku podpíše kontrakt v boji proti klimatickej zmene

Slovensko historicky prvýkrát prispeje do Zeleného klimatického fondu sumou 2 milióny amerických dolárov. Fond je jedným z kľúčových globálnych nástrojov na prispôsobenie sa zmene klímy v rozvojových krajinách. Zmluvu za Slovenskú republiku dnes v budove Stáleho zastúpenia SR pri OSN v New Yorku podpíše podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos a za Zelený klimatický fond jeho výkonný riaditeľ Yannick Glemarec.

„Dnes môžeme byť hrdí na to, že Slovensko si uvedomuje svoju zodpovednosť za životné prostredie aj na globálnej úrovni a finančne podporí boj za čistejšiu planétu v rozvojových krajinách,“ povedal podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

Finančná podpora rozvojovým krajinám na projekty súvisiace so zmenou klímy je jedným zo záväzkov Parížskej klimatickej dohody. Slovensko aj takýmto spôsobom plní jej ciele. Financie Zeleného klimatického fondu sú využívané predovšetkým na podporu znižovania emisií, efektívneho využívania zdrojov, adaptačných opatrení, či znižovania množstva odpadu v životnom prostredí v rozvojových krajinách.

Parížska klimatická dohoda zaväzuje každú krajinu, vrátane Slovenska, k znižovaniu emisií skleníkových plynov a k poskytovaniu financií na podporu aktivít v rozvojových krajinách. Jej cieľom je obmedziť rast globálnej teploty do konca storočia o maximálne 2 °C a podľa možnosti významne pod túto hodnotu, len o 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnym obdobím. V druhej polovici 21. storočia by sa mala dosiahnuť uhlíková neutralita, teda globálne by sa malo vypustiť len toľko emisií skleníkových plynov, koľko ekosystémy dokážu zachytiť.