hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Novinky v oblasti obchodovania s ohrozenými druhmi (CITES)

V dňoch 17. – 28. augusta 2019 sa v Ženeve uskutočnilo 18. zasadnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), na ktorom sa zúčastnilo 1700 delegátov, pozorovateľov a novinárov.

Najviac pozornosti pútali tradične slony, nosorožce, či veľké mačkovité šelmy. V oblasti obchodovania so slonovinou nebol prijatý žiaden z predkladaných návrhov, podobne ako v prípade nosorožca tuponosého, a to hlavne z dôvodu pokračujúceho nelegálneho obchodovania.

Krajiny však podporili návrh na sprísnenie ochrany žirafy, ktorú ohrozuje najmä obchodovanie s poľovníckymi trofejami či kosťami. Prísnejšie pravidlá sa dotknú i vybraných druhov vydier, korytnačiek, či bažanta kráľovského, s ktorými sa obchoduje aj u nás.

Veľké mačkovité šelmy čelia neustálemu tlaku nelegálneho obchodu s ich časťami na účely tradičnej medicíny najmä v juhovýchodnej Ázii. Prijaté rozhodnutia preto vyzývajú k zlepšeniu vymáhania práva a medzinárodnej spolupráci, či až zatvoreniu domáceho trhu, ak tento prispieva k pytliactvu a nelegálnemu obchodu.

EÚ predložila resp. bola spolupredkladateľom 12 návrhov, pričom všetky návrhy boli schválené a smerujú k zvýšeniu ochrany osemnástich druhov žralokov či viacerých druhov plazov a obojživelníkov.

Veľká pozornosť bola venovaná aj obchodovaniu s rastlinami a tropickým drevom. Obchodovanie s hudobnými nástrojmi, ich časťami a doplnkami, vyrobenými z druhov rodu Dalbergia spp. a vybraných druhov rodu Guibourtia spp. už nebude regulované dohovorom.

Konferencia sa tiež zhodla na tom, že najbližší Svetový deň voľne žijúcich živočíchov a rastlín (World Wildlife Day), ktorý bude 3. marca 2020, sa bude venovať pôvodným obyvateľom a miestnym komunitám.