hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Nešírme paniku tam, kde sa podarilo presadiť historické zmeny

Plošné výruby v národných parkoch skončili. Po sedemnástich rokoch sa zvýšili právomoci ochranárov zo Štátnej ochrany prírody SR. Bez ich súhlasu nebudú žiadne výruby v chránených územiach s 3. a vyšším stupňom ochrany – teda v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach, chránených areáloch či v prírodných rezerváciách. Vyplýva to z novely o ochrane prírody a krajiny, ktorú schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.

„Po sedemnástich rokoch, napriek tvrdému odporu a tlakom niektorých kruhov, sa ministerstvu podarilo presadiť prvý krok z bludného kruhu ochrany prírody. Áno, ide o prvý krok, ale ak by bol jednoduchý presadil by sa dávno,“ povedal podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

Pozmeňujúci návrh udeľovania výnimiek sa netýka novely ako celku. Týka sa len miesta, v ktorom sa určujú prísnejšie pravidlá pre rozhodovanie okresných úradov. Namiesto trojročnej prechodnej lehoty sa dáva termín do vyhlásenia zonácie. Zákaz plošných výrubov, či právo záväzného stanoviska štátnych ochranárov pri výruboch, výstavbe, používaní postrekov v dnešných národných parkoch sa tým vôbec nemení.

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny prešla parlamentom 11. septembra 2019. V ochrane národných parkov prináša od 1. januára 2020 dôležité zmeny, a to konkrétne:

Zákaz plošných výrubov

√ presadené

Náhodná ťažba len so súhlasom štátnych ochranárov

√ presadené

Nová výstavba len so súhlasom štátnych ochranárov

√ presadené

Používanie postrekov len so súhlasom štátnych ochranárov

√ presadené

Plánovaná ťažba pod kontrolou štátnych ochranárov

√ presadené

Zásahy do korýt riek len po dohode so štátnymi ochranármi

√ presadené

Akékoľvek zásahy do biotopov len so súhlasom štátnych ochranárov

√ presadené

Jasné pravidlá pre zonácie, minimálne 50 % bezzásahového územia

√ presadené

Právo zakázať či obmedziť plánovanú ťažbu schválenú aj pred platnosťou novely

√ presadené

Prevod štátnych pozemkov pod envirorezort

X nepresadené

Pozmeňujúci návrh poslanca týkajúci sa horskej záchrannej služby

√ schválené NR SR

Pozmeňujúci návrh poslanca o sprísnených podmienkach pre povolenie prípadnej výnimky z územnej ochrany pre okresné úrady (prechodné obdobie 3 roky sa zmenilo na do termínu vyhlásenia zonácie)

√ schválené NR SR

Tvrdenie, že nové pravidlá platia len pre nové národné parky

X nepravdivé tvrdenie