hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Po rokoch sa dočkali aj malé obce. Na verejné kanalizácie a vodovody poputujú desiatky miliónov eur

Najbližších 10 rokov pôjde najmenej pol miliardy eur na budovanie kanalizačnej a vodovodnej siete

Každý rok pôjde na rozvoj verejných kanalizácií a verejných vodovodov minimálne 50 miliónov eur z rozpočtu Environmentálneho fondu pre obce pod dvetisíc obyvateľov. Ambiciózny cieľ na roky 2020 až 2030 dnes schválila vláda SR.

„Budovanie verejných kanalizácií je konkrétny príklad ako ochrana životného prostredia, v tomto prípade najmä podzemných vôd, ktoré sú prednostne určené na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, prináša rozvoj pre regióny a zvyšuje komfort obyvateľov,“ vyhlásil podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

Investície do verejných vodovodov a kanalizácií najmä v obciach pod 2000 ekvivalentných obyvateľov od budúceho roka dostanú ďalší impulz. Vláda dnes schválila materiál o možnostiach financovania ich rozvoja. Od roku 2020 do roku 2030 tak z rozpočtu Environmentálneho fondu každoročne poputuje minimálne 50 miliónov eur do budovania a dobudovania verejných kanalizácií či vodovodov. Pre porovnanie, v súčasnosti fond ročne investuje do tejto oblasti v priemere len 15 miliónov eur ročne. O ďalšie prostriedky na budovanie verejných kanalizácií a vodovodov sa Slovensko bude uchádzať z prostriedkov Európskej únie.

V otázke verejných kanalizácií má Slovensko čo dobiehať. V januári 2018 pripojenie na verejnú kanalizáciu dosiahlo 68 % obyvateľov, no len necelých 40 % obcí má vybudovanú verejnú kanalizáciu, alebo iba čiastočne vybudovanú.

Práve väčšina menších obcí, pod 2000 ekvivalentných obyvateľov, mala ťažšiu situáciu pri hľadaní verejných zdrojov na vybudovanie kanalizácie. Dôvodom boli záväzky Slovenskej republiky pri vstupe do Európskej únie odkanalizovať predovšetkým aglomerácie s viac ako 2000 ekvivalentnými obyvateľmi. Práve preto sa eurofondy zameriavali najmä na väčšie sídla. Vďaka dnes schválenému materiálu sa situácia mení k lepšiemu. Verejné investície mimo eurofondov budú pre obce s menším počtom obyvateľov dostupnejšie.

Budovanie verejných kanalizácií je veľmi dôležitým krokom pri ochrane kvality podzemných vôd. Najmä nevhodné nakladanie s odpadovými vodami alebo netesniace žumpy predstavujú pre podzemné vody významné riziko. Tempo realizácie stavieb bude závisieť od projektovej pripravenosti obcí a úspešného verejného obstarávania.

V prípade verejných vodovodov je situácia na Slovensku výrazne lepšia. Začiatkom roka 2018 verejný vodovod malo takmer 85 % obcí, celkovo tak bolo zásobovaných pitnou vodou z verejného vodovodu takmer 90 % obyvateľov Slovenska. Napriek tomu schválený materiál ráta aj s financiami do tejto oblasti. „Som presvedčený, že týmto krokom pomôžeme množstvu ľudí žijúcich v menších obciach. A môžem povedať, že už je najvyšší čas,“ uzavrel László Sólymos.