hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Na ekologickejšie vykurovanie domácností poputuje 35 miliónov eur

 

Ministerstvo životného prostredia spustilo prvú etapu takzvanej kotlovej dotácie

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo výzvu za 30 miliónov eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia na výmenu starých kotlov na tuhé palivov domácnostiach za ekologickejšie. So spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu ide o sumu 35 miliónov eur. Oprávnenými žiadateľmi sú v prvej etape vyššie územné celky či štátne rozpočtové a príspevkové organizácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia. Tí predložia projekty, ktorými sa zaistí efektívny systém výmeny kotlov v domácnostiach. Prvé kotly do domácností by sa tak mohli distribuovať už v prvom polroku 2020.

„Za posledné štyri roky sa ochrana ovzdušia vrátila na mapu záujmu nielen tohto ministerstva, ale celej vlády.Som tomu rád, pretože máme čo dobiehať. Kotlová dotácia umožní budúci rok pokryť výmenu približne 10 000 zastaraných vykurovacích zariadení,“ vyhlásil podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

Podľa ministra životného prostredia je v súčasnosti na Slovensku odhadom 120 000 domácností, ktoré využívajú vykurovacie zariadenia staršie ako 30 rokov. „Som preto presvedčený, že ďalšie roky bude nevyhnutné v kotlovej dotácii pokračovať,“ doplnil László Sólymos.

Práve znečistenie z lokálnych kúrenísk patrí medzi najväčšie výzvy pri ochrane zdravého ovzdušia v krajine. Podľa prieskumu Slovenského hydrometeorologického ústavu a Štatistického úradu SR z roku 2017 až 90 % rodinných domov využíva ako tuhé palivo drevo, v menšej miere uhlie či iné palivá. No aj v prípade dreva, len každá druhá domácnosť používa riadne vysušené drevo. „Dokonca až 10 % domácností drevo vôbec nesuší a spaľuje ho mokré, čo predstavuje veľkú záťaž pre ovzdušie,“ upozornila Gabriela Fischerová, generálna riaditeľka sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia ministerstva životného prostredia.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola zverejnená posledný septembrový deň. Oprávnení žiadatelia musia do konca novembra podať žiadosti, pred uzávierkou prvého hodnotiaceho kola. Po ich schválení sa začne s reálnou výmenou prvých kotlov na tuhé palivo v domácnostiach. Ak všetko pôjde podľa očakávaní, do domácností by prvé kotly mohli doraziť už počas prvého polroka 2020. Presné parametre si síce budú nastavovať žiadatelia, no ministerstvo predpokladá, že na jednu domácnosť by poskytnutá podpora mala dosiahnuť až 3000 eur.
„Práve 3000 eur predstavuje sumu, za ktorú možno obstarať nový ekologický kotol na plyn a pokryť aj náklady spojené s inštaláciou,“ povedal Matej Ovčiarka, generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov ministerstva životného prostredia. No podľa jeho slov presné detaily výmeny už budú musieť doladiť práve žiadatelia o príspevok, teda župy či štátne rozpočtové a príspevkové organizácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia.

Ochrana ovzdušia na Slovensku za posledné štyri roky prešla významnými zmenami. Predovšetkým prešla modernizáciou legislatíva. Ministerstvo životného prostredia vytvorilo legislatívny rámec na vyhlasovanie nízkoemisných zón, sprísňuje limity pre stredne veľkých znečisťovateľov a intenzívne podporuje zatepľovanie obecných budov, ktoré znižujú potrebu vykurovania.