hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Znečistené ovzdušie nepozná štátne hranice. Potrebné sú celoeurópske riešenia

O zlepšení kvality ovzdušia bude viac ako 500 expertov diskutovať na Clean Air Forum v Bratislave

Napriek tomu, že za posledné desaťročia sa kvalita ovzdušia v Európskej únii výrazne zlepšila, stálemáme čo dobiehať. Znečistené ovzdušie spôsobuje vážne respiračné a kardiovaskulárne ochorenia a patrí medzi najčastejšie príčiny predčasných úmrtí v Európe. S cieľom hľadať účinné riešenia tohto závažného problému, organizuje Európska komisia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR v dňoch 28.-29. novembra v Bratislave Európske fórum pre čistejšie ovzdušie - Clean Air Forum.

„Ide o najvýznamnejšie európske podujatie tohto typu a som rád, že po Paríži sa koná práve v Bratislave. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť odbornej a politickej sféry na dôležité témy, ako aj otvoriť k nim verejnú diskusiu. Zatiaľ čo parížske diskusie sa sústredili najmä na emisie z dopravy, v Bratislave budeme hovoriť o konkrétnych dopadoch na ľudské zdravie a sústredíme sa aj na emisie z poľnohospodárstva a sektorov vykurovania a chladenia,“ uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Ladislav Miko

Znečistené ovzdušie je veľkou výzvou na Slovensku, ako aj v celej EÚ. Povedomie o tejto téme nie je dostatočné, aj keď negatívne dopady na zdravie ľudí sú alarmujúce. Preto som rád, že najvýznamnejšie európske fórum o ovzduší - Clean Air Forum sa koná práve na Slovensku. Spoločne budeme hľadať spôsoby a nástroje ako kvalitu ovzdušia zlepšovať. Každá krajina musí k ochrane ovzdušia pristupovať zodpovedne a prijímať efektívne opatrenia,“ povedal štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla.

Ministerstvo životného prostredia urobilo v poslednom období v oblasti ochrany ovzdušia viacero zmien k lepšiemu. Envirorezort presadil v roku 2017 novú legislatívu, ktorá zavádza prísnejšie emisné limity aj pre stredne veľkých znečisťovateľov. Významným spôsobom sa zefektívnila informovanosť obyvateľov o smogovej situácii a umožnil sa aj vznik nizkoemisných zón v mestách a obciach. Konkrétnym riešeniam na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku sa venuje aj Envirostratégia 2030.

Najnovším opatrením ministerstva v prospech ochrany ovzdušia je kotlová dotácia vo výške 35 miliónov eur, ktorá je určená na výmenu starých kotlov na tuhé palivo v domácnostiach za ekologické zariadenia na zemný plyn. Európska únia nám zároveň nedávno schválila integrovaný projekt LIFEv hodnote 15 miliónov eur zameraný na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku.

Keďže pri ochrane ovzdušia potrebujeme mať v prvom rade kvalitné údaje, envirorezort prostredníctvom SHMÚ realizuje projekt rozšírenia a skvalitnenia monitoringu kvality ovzdušia na Slovensku. Ako uviedol Martin Kremler zo SHMÚ: „V rámci projektu bude dodaných 15 kompletne vybavených automatických monitorovacích staníc, laboratórne prístrojové vybavenie, analyzátory PM (prachových) častíc, servisné vozidlá a mobilné monitorovacie stanice. Meranie kvality ovzdušia sa rozšíri do oblastí, ktoré doposiaľ neboli pokryté. Nové stanice nainštalujeme v nasledujúcich lokalitách: Trebišov, Bardejov, Poprad, Liptovský Mikuláš, Oščadnica, Lučenec, Žarnovica, Považský Bystrica, Púchov, Sereď, Plášťovce, Komárno, Pezinok, Bratislava-Rača a Bratislava-Podunajské Biskupice.“

Medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia patrí energetika, priemysel a doprava, poľnohospodárstvo, ale aj vykurovanie domácností tuhým palivom. Zdravotné problémy spôsobujú najmä jemné prachové častice, zvýšené emisie oxidu dusíka a benzo-a-pyrénu, ktoré vznikajú pri spaľovaní tuhého paliva, zo spaľovacích motorov v autách alebo pri spaľovacích procesoch v priemysle.