hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Na podporu environmentálneho vzdelávania pôjde zo Zeleného vzdelávacieho fondu ďalších 171-tisíc eur

Bezmála 171-tisíc eur si v rámci druhého ročníka Zeleného vzdelávacieho fondu rozdelia organizácie tretieho sektora na rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Tento unikátny projekt vznikol z iniciatívy ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa. Spravuje ho Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a spája súkromný, štátny a neziskový sektor. Peniaze venovali do fondu súkromné spoločnosti, jedna súkromná osoba a rezort životného prostredia.


„Pred spustením pilotného projektu v roku 2017 sme si dali za cieľ podporiť zelené vzdelávanie a vytvoriť efektívny nástroj, ktorým umožníme kvalitné projekty pretaviť do reality. V súčasnosti sme na konci druhého kola a záujem o podporu vzdelávania je stále veľký. Je to znak, že ideme správnou cestou,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

V rámci druhého kola Zeleného vzdelávacie fondu podporu získalo celkovo 28 projektov, z ktorých má 14 regionálny a 14 celoslovenský charakter. Podporené budú napríklad projekty zamerané na tvorbu vonkajších ekoučební v rôznych lokalitách Slovenska, minimalizáciu odpadov vo firmách a v kanceláriách, kontinuálne vzdelávanie pedagógov v oblasti klimatickej zmeny a adaptačných opatrení, ale aj projekty so zameraním na obehovú ekonomiku či používanie prírodných materiálov v stavebníctve.

„Týmto chcem zároveň poďakovať všetkým, ktorí sa do výzvy zapojili. Nielen žiadateľom o finančné prostriedky, ale aj partnerom Zeleného vzdelávacieho fondu, ktorí sa stotožnili s myšlienkou podpory neziskových organizácií zameraných na osvetu v oblasti životného prostredia,“ zdôraznil šéf envirorezortu.

Financie poputujú do podpory neformálnej výchovy a vzdelávania pre udržateľný rozvoj, ktoré nielen zvyšujú vedomosti o aktuálnych výzvach životného prostredia a udržateľného rozvoja ale taktiež rozvíjajú zručnosti a spôsobilosti, ktoré prispejú k riešeniu aktuálnych výziev. „Sústredili sme sa na podporu menších, ale o to dôležitejších projektov občianskeho a neziskového sektora. Takíto žiadatelia sa nevedia efektívne zapojiť do veľkých výziev zo štrukturálnych fondov EÚ či z Environmentálneho fondu určeného pre samosprávy. Našou ambíciou bolo pokryť národné, regionálne a lokálne potreby Slovenska,“ doplnil štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla.

Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Richard Müller pripomenul, že v rámci druhého kola sa podpora sústredila do 5 tém - Zelené inteligentné sídla a prechod na obehové hospodárstvo, Zdravé a udržateľné budovy, Predchádzanie a zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy, Čistá mobilita a Voda pre udržateľný rozvoj. Najviac projektov bolo prihlásených do témy Zelených inteligentných sídel a prechodu na obehové hospodárstvo.

Projekty podporené zo Zeleného vzdelávacieho fondu v rámci druhého ročníka

Názov organizácie

Názov projektu

Sídlo žiadateľa

Typ organizácie

Academia Istropolitana Nova

Poklad na Šúrskom jazere - voda pre deti

Svätý Jur

Občianske združenie

ArTUR

Zdravé a udržateľné bývanie

Hrubý Šúr

Občianske združenie

Cyklokoalícia

Medzinárodná konferencia Cyklomestá 2019

Bratislava - Ružinov

Občianske združenie

EKOrast

HRA

Bratislava - Dúbravka

Občianske združenie

ENERGIA PRE SLOVENSKO

EKOPodnikanie

Košice – Sídlisko Ťahanovce

Občianske združenie

Green Foundation

Roots & Shoots Slovakia 2018/2019

Bratislava – Staré Mesto

Nadácia

huba o.z.

Zdravé domy na Východ

Košice – Staré Mesto

Občianske združenie

Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.

Kancel bez koša

Bratislava - Petržalka

Občianske združenie

Inštitút pre pasívne domy

Budovy A0 - konferencia trochu inak...

Bratislava - Petržalka

Občianske združenie

Komunitná nadácia Liptov

Náučný ekochodník v Belianskom Lesoparku

Liptovský Hrádok

Nadácia

Miestna akčná skupina Galanta

Národná konferencia Cyklistická doprava

Galanta

Občianske združenie

Občianske združenie EUROARCH

Zelené budovy 2019

Bratislava - Ružinov

Občianske združenie

Občianske združenie kRAJ

Motýlia archa

Závada

Občianske združenie

Otvorená škôlka

Dostavať Mravenisko

Banská Bystrica

Občianske združenie

Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.

Horné Záhorie plánuje udržateľnú krajinu

Kopčany

Občianske združenie

punkt

Festival bez odpadu - druhý ročník

Bratislava – Nové Mesto

Občianske združenie

Rada rodičov pri Gymnáziu v Bratislave, Grosslingova 18

Chyť vodu

Bratislava – Staré Mesto

Občianske združenie

Slovenská rada pre zelené budovy

Ambasádori udržateľnosti

Bratislava – Nové Mesto

Občianske združenie

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny

Voda je život

Prievidza

Občianske združenie

SOSNA

Klimatické záhrady pomáhajú klíme

Družstevná pri Hornáde

Občianske združenie

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu

Zelené mestá - prostredie pre život

Nitra

Občianske združenie

Strom života

Jesenný environmentálny trojboj

Bratislava – Staré Mesto

Občianske združenie

VPV-ARWA, n.o.

záHRAda 2

Dolný Kubín

Nezisková organizácia

Výchova k slobode

Tajomstvo vodného sveta

Bratislava – Nové Mesto

Občianske združenie

Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským Mostová

Poznaj a chráň!

Mostová

Občianske združenie

Združenie právnických osôb Geopark Novohrad - Nógrád

Voda - zdroj nášho života

Fiľakovo

Záujmové združenie právnických osôb

Združenie rodičov a priateľov pri II.ZŠ v Kremnici

Objavme staronový svet vecí

Kremnica

Občianske združenie

ZMRS Základná škola s vyučovavím jazykom maďarským a materská škola Salka

Škola v živej prírode

Skalka

Občianske združenie

Partnermi druhého kola Zeleného vzdelávacieho fondu sú spoločnosti Slovnaft, CRH (Slovensko), Slovalco, VELUX SLOVENSKO, U. S. Steel Košice, Nadácia EPH a Taipeiská reprezentačná kancelária.