hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ministerstvo pokračuje v odstraňovaní envirozáťaží. Posvieti si na ďalších 55 lokalít

Bývalé priemyselné zóny, kde desiatky rokov vznikali staré skládky najmä priemyselných odpadov, územia s dlhoročnou a rozsiahlou strojárskou výrobou, obaľovačky bitúmenových zmesí, ale aj bývalé kasárne, sklady pesticídov, ťažkých vykurovacích olejov či iných chemikálií. Celkovo 55 takýchto lokalít podrobí ministerstvo životného prostredia podrobnému geologickému prieskumu. Rámcový projekt v hodnote zhruba 6,7 mil. eur bude financovaný z európskych peňazí v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Ministerstvo pokračuje v boji proti neželanému dedičstvu z minulosti. Aktuálne sa pripravuje jedna z najväčších sérií prieskumov potenciálnych environmentálnych záťaží na Slovensku. Pri 55 lokalitách sa spraví podrobný geologický prieskum, ktorý zistí stav pôdy, podzemných vôd, a ďalších zložiek životného prostredia. Na základe výsledkov z prieskumu dôjde k vypracovaniu analýzy rizika. A v prípade potvrdenia znečistenia, budú vybrané lokality odporúčané na sanáciu. S prvými prieskumami by sa reálne mohlo začať v prvom polroku tohto roka.

Na základe takto vykonaného podrobného geologického prieskumu bude možné potvrdiť či sa v danej lokalite nachádza environmentálna záťaž, aký je jej vplyv na životné prostredie. V prípade, že sa envirozáťaž potvrdí, na základe výsledkov prieskumu bude možné podniknúť ďalšie kroky vedúce k sanácii lokality.

Podľa rámcového projektu je najviac lokalít, kde sa vykoná geologický prieskum, v Banskobystrickom kraji (11 lokalít), najmenej v Trenčianskom (2 lokality). Patria sem napríklad Vlkanovské strojárne v okrese Banská Bystrica, sklad ťažkých vykurovacích olejov v Liptovskom Mikuláši, sklad pesticídov v obci Kosorín v okrese Žiar nad Hronom, lokalita Žabí majer v priemyselnej zóne mestskej časti Bratislava – Rača, bývalý závod ZŤS v extraviláne okresného mesta Malacky, areál bývalých Trnavských automobilových závodov v Trnave, Železničná stanica a depo situované v priemyselnej zóne obce Kúty v okrese Senica, bývalý sklad chemikálií v extraviláne obce Gbely, obaľovačka bitúmenových zmesí v extraviláne obce Brodzany v okrese Partizánske, sklad agrochemikálií v extraviláne obce Tekovské Lužany, okres Levice alebo časť priemyselnej zóny bývalého štátneho podniku Kovosmalt Fiľakovo.