hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Devínska Kobyla pod drobnohľadom ochranárov a enviropolície

Strážcovia prírody zo Štátnej ochrany prírody SR v spolupráci s políciou začali s kontrolami na území Národnej prírodnej rezervácie (NPR) Devínska Kobyla. Dôvodom je často opakované porušovanie zákona o ochrane prírody a konfliktné správanie sa niektorých návštevníkov, najmä vylamovanie turistických značiek.

„Robíme konkrétne kroky, aby sa porušovanie pravidiel hry skutočne nevyplácalo. Intenzívne pracujeme na modernej envirolegislatíve, na efektívnejšej ochrane vody, ovzdušia či prírody. Všade nastavujeme pravidlá hry, ktoré treba aj dodržiavať,“ povedal podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

Proti bezohľadnosti k prírode a chráneným druhom rastlín a živočíchov začali strážcovia prírody v spolupráci so zložkou polície, ktorá má na starosti odhaľovanie environmentálnej kriminality, s vykonávaním kontrol. Akcie sú zamerané na prevenciu, usmerňovanie návštevníkov, ale aj na riešenie protiprávnych konaní – porušovanie platných predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny. V súčasnosti je tak územie NPR Devínska Kobyla na dennej báze kontrolované a monitorované strážcami prírody a enviropolíciou.

Boj s environmentálnou kriminalitou patrí medzi priority ministerstva životného prostredia. Od minulého roka envirorezort pracuje na tom, aby sa porušovanie environmentálnej legislatívy nevyplácalo a nebolo viac ekonomicky prijateľné pravidlá porušovať. Odborníci rezortu s kolegami z rezortov vnútra a spravodlivosti už nejaký čas pracujú na zefektívnení riešenia envirokriminality. Stanovili si niekoľko okruhov, ktoré je nevyhnutné riešiť. Ide najmä o oblasť ochrany prírody a krajiny, ovzdušia, vody či odpadového hospodárstva.