hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovensko historicky prvýkrát hostí európskych inšpektorov životného prostredia, témou budú emisie

Od 25. do 28. júna sa z iniciatívy Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) koná tzv. IMPEL Review Initiative (IRI). Na území Slovenska sa koná prvýkrát.

IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law) je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá združuje európske orgány, zamerané na implementáciu a presadzovanie práva v oblasti životného prostredia, ktorej členom je 47 organizácii z 33 štátov. IRI zas predstavuje dobrovoľné hodnotenie environmentálnej inšpekciea umožňuje členským krajinám IMPELu poskytnúť organizácii (v tomto prípade SIŽP) nezáväzné odporúčania k možnému zlepšeniu jej výkonu.

Hodnotenie tak môže napomôcť k čo najefektívnejšiemu uplatňovaniu práva v oblasti životného prostredia. „Som veľmi rád, že SIŽP prvýkrát využije túto jedinečnú príležitosť medzinárodnej organizácie IMPEL na detailné preskúmanie svojich postupov, a to práve so zameraním na takú významnú agendu akou integrované povoľovanie a kontrola znečisťovania bez pochybnosti je, keďže do gescie tohto úseku spadajú najväčšie prevádzky a znečisťovatelia ,“ uviedol generálny riaditeľ SIŽP Róbert Ružička.

Zameraním IRI na Slovensku je preskúmanie implementácie smernice o priemyselných emisiách v podmienkach povoľujúceho a kontrolného orgánu s cieľom optimalizácie povoľovania a kontroly. "Nepochybujem, že závery stretnutia budú veľmi užitočné pre ďalšie zlepšovanie našej práce, ako aj na výmenu osvedčených postupov v rámci Európskeho spoločenstva," doplnil štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla s tým, že je nutné v rámci jednotlivých členských krajín EÚ zosúlaďovať environmentálne právo.

IRI tím pozostáva zo siedmich medzinárodných expertov vedených Tonym Liebregtsom. Slovenskú stranu zastupuje generálny riaditeľ SIŽP Róbert Ružička a inšpektori integrovaného povoľovania a kontroly. Súčasťou IRI bude aj environmentálna kontrola v prevádzke CEMMAC a.s. Horné Srnie.