hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Sólymos: Pravidlá pri posudzovaní strategických dokumentov musia platiť pre všetkých

Švajčiarska metropola hostila v dňoch 5. – 7. februára 2019 mimoriadne stretnutie strán Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich hranice štátu (Dohovor Espoo) a Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení (SEA Protokol). Slovenskú delegáciu na podujatí viedol minister životného prostredia László Sólymos.

"Slovenská republika si ctí dohody a považuje za prirodzenú možnosť iných štátov zasiahnuť do prípravy činností, ktoré sa vykonávajú mimo ich územia, a ktoré môžu mať závažný vplyv na ich životné prostredie," vyhlásil minister životného prostredia László Sólymos v Paláci národov v Ženeve.

Mimoriadne stretnutie strán bolo potrebné zvolať, pretože na minuloročnom riadnom Stretnutí strán v Minsku sa nepodarilo uzavrieť všetky otázky týkajúce sa dodržiavania a správnej implementácie Dohovoru Espoo a naň nadväzujúceho Protokolu SEA zo strany niektorých ich členov.

Spoločný postoj, ktorý bol hlasovaním dosiahnutý, je prospešný tak pre Slovenskú republiku, ako aj pre jej susedov, všetky členské štáty Dohovoru z Espoo a Protokolu SEA, ale aj ich pozorovateľov. Stretnutia sa zúčastnili vysoký predstavitelia členských štátov, odborníci v oblasti životného prostredia a aj odborníci v témach jadrových záležitostí. Niektoré z tém zasadnutia sa týkali aj postupu krajín v oblasti jadrových elektrární a tiež návrhu správneho postupu v oblasti dodržiavania Dohovoru pri predlžovaní životnosti jadrových zariadení. Na vytvorenie príručky, ktorá v tejto téme pomôže krajinám v ich ďalšom postupe bola vytvorená minulý rok ad hoc pracovná skupina.