hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Škody spôsobené povodňami presiahli v druhom polroku 2018 sumu 3,8 milióna eur

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo spolu s rezortom vnútra vláde na schválenie „Správu o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla do konca decembra 2018“, podľa ktorej povodňové škody dosiahli bezmála 3 milióny 824 tisíc eur.

Povodne boli vyvolané najmä charakterom počasia – a to silnými atmosférickými zrážkami. Priebeh povodní však negatívne ovplyvňovali aj nevhodné poľnohospodárske činnosti v blízkosti vodných tokov, ale aj nepostačujúca údržba vodných tokov a brehových porastov.

Vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác financoval predovšetkým envirorezort, ktorý na tento účel využil viac ako 5 mil. eur. Podstatne nižšími čiastkami prispeli aj rezorty pôdohospodárstva, vnútra či dopravy, ako aj Prešovský a Žilinský kraj. Povodňové zabezpečovacie práce sa môžu vykonávať pred, počas a aj po povodni.

Povodne na Slovensku si od júla do konca decembra 2018 vyžiadali 48-krát vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity a 54-krát II. stupňa povodňovej aktivity. Napríklad v Oravskej Polhore na Polhoranke dosahovala doba opakovania kulminačných prietokov maximálnu hodnotu raz za 10 až 20 rokov. Starostovia obcí a prednostovia obvodných úradov vyhlásili mimoriadnu situáciu z dôvodu výskytu povodní v 8 oblastiach.

Hydrologickú situáciu na území Slovenska nepretržite monitorovali pracovníci Slovenského hydrometeorologického ústavu Verejnosť bola zároveň nepretržite informovaná o aktuálnych vodných stavoch vo vodomerných staniciach a o vydaných a aktualizovaných hydrologických výstrahách na nebezpečenstvo povodne a to v prípade očakávaného zvýšenia vodných hladín s možnosťou dosiahnutia a prekročenia hladín zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity.

Envirorezort dlhodobo pracuje na zvyšovaní účinnosti protipovodňovej ochrany. Počas minulého roka bola napríklad vynovená hrádza v Štúrove, aktuálne sa dokončujú protipovodňové opatrenia v Komárne. Nedávno Slovenský vodohospodársky podnik, rezortná organizácia ministerstva, predstavil aj projekt Protipovodňovej ochrany mesta Banská Bystrica.