hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Nové pravidlá pre prevádzkovateľov zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny

Vláda dnes schválila novelu zákona o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorá reaguje na požiadavky praxe. Zmeny sa dotknú vedenia evidencie vývozcov, dovozcov a distribútorov týchto látok. Pôjde napríklad o firmy zaoberajúce sa chladiacimi plynmi v klimatizačných, mraziarenských zariadeniach, ale aj plynmi v chladiarenských autách na prepravu potravín či v hasiacich prístrojoch. Vedenie evidencie bude po novom precíznejšie, čím sa zjednoduší kontrolná činnosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Nová legislatíva počíta aj s vytvorením elektronického registra pre prevádzkovateľov zariadení.

Evidencia po novom bude obsahovať napríklad množstvo dovezeného, vyvezeného a predaného fluorovaného skleníkového plynu s uvedením dátumu dovozu, vývozu a predaja pre každý druh tohto plynu. Ďalej názov, sídlo a identifikačné číslo dodávateľa a odberateľa fluórovaných skleníkových plynov, či číslo certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s týmito plynmi. Účinnosť tejto zmeny je naplánovaná od 1. januára 2020.

Novela zákona o fluórovaných skleníkových plynoch počíta aj s vytvorením elektronického registra pre prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny. Tí v súčasnosti tieto údaje oznamujú v písomnej forme na príslušný okresný úrad. Po novom im táto povinnosť odpadne a údaje budú vyplňovať elektronicky po prihlásení sa do registra. Spustený by mal byť 1. januára 2022.