hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

László Sólymos: Zbytočnému plastu na Slovensku odzvonilo

Ročne sa na slovenský trh uvedie až 14-tisíc ton neobalových plastových výrobkov, z ktorých sa časom stane odpad

 

Minister životného prostredia dnes predstavil takzvané protiplastové opatrenie. Novú legislatívu, ktorá zakáže uvádzať na slovenský trh jednorazovéplastové výrobky ako napríklad jednorazové plastové príbory, taniere, miešadlá či slamky (spolu deväť druhov jednorazových plastových výrobkov). Protiplastové opatrenie začne platiť už 1. januára 2021. Teda minimálne pol roka pred návrhom Európskej únie.

 

„Som presvedčený, že v boji proti odpadom sa Slovensko už musí vymaniť z pozície večného dobiehania európskych krajín. A dvojnásobne to platí pri plastoch. Preto som rád, že sa nám v rámci nášho regiónu darí byť lídrami zmien k lepšiemu,“ vyhlásil podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

Podľa analytikov z ministerstva životného prostredia sa ročne na Slovensko dovezie 14-tisíc ton neobalových plastových výrobkov, pričom významnú časť z tohto objemu predstavujú práve plastové slamky, taniere, príbory a ďalšie produkty. Pritom na rozdiel od iných plastových výrobkov je jednoduché ich nahradiť ekologickejšími alternatívami napríklad z papiera alebo výrobkami na viacnásobné použitie.

„Protiplastové opatrenie sme zapracovali do novely zákona o odpadoch. Legislatíva prešla interným pripomienkovým konaním a v najbližších dňoch vstúpi do medzirezortného pripomienkové konanie. Ak bude postup tak ako sme ho nastavili v rámci harmonogramu, tak novela sa dostane na vládu na jeseň tohto roku, pretože materiál predtým musí prejsť vnútrokomunitárnym pripomienkovým konaním, teda na úrovni Európskej únie,“ doplnil Peter Šimurka, riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP.

Antiplastové opatrenie sa bude týkať jednorazových plastových tanierov, príborov, miešadiel na nápoje, slamiek, paličiek od balónov, vatových tyčiniek do uší, nádob na potraviny vyrobených z expandovaného polystyrénu, nápojových obalov vyrobených z expandovaného polystyrénu a pohárov na nápoje vyrobených z expandovaného polystyrénu.

Ministerstvo životného prostredia za posledné tri roky spravilo viacero krokov v boji proti zbytočným plastom. Okrem spoplatnenia ľahkých plastových tašky, slovenský zelený rezort ako prvý v strednej Európe úspešne zavádza zálohovanie PET fliaš. Pričom samotná analýza ministerstva životného prostredia, na ktorej legislatíva stojí, si získala pozornosť aj za hranicami. O jej preklad prejavili záujem viaceré európske krajiny, vrátane Rakúska. Zákon o zálohovaní už úspešne prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním.

Ministerstvo vo februári presadilo na vláde aj Program predchádzania odpadu. V rámci programu si rezort kladie za cieľ v dohľadnej vytvoriť metodiku podpory pre bezobalové obchody na Slovensku a spoplatniť už všetky druhy plastových tašiek.