Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma

LIFE

A LIFE (L'Instrument Financier pour l'Environnement)

az Európai Unió környezetvédelmi politikáját támogató pénzügyi eszköz, amelyet 1992-ben hoztak létre. A LIFE program 2007-ben részben átalakult, és 2013-ig LIFE+ program néven valósult meg.
A 2014-2020 európai uniós pénzügyi időszakra vonatkozó LIFE programról szóló 1293/2013/EU rendelet 2014. január 1-én lépett hatályba.
Jogi háttér
- az Európai Parlament és Tanács 1293/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
- a Bizottság végrehajtási határozata (2014. március 19.) a LIFE program 2014–2017. évi többéves munkaprogramjának elfogadásáról (EGT-vonatkozású szöveg) (2014/203/EU)

A program két alprogramra oszlik:

A. Környezetvédelem alprogram
1. Környezet és erőforrás-hatékonyság
2. Természet és biodiverzitás
3. Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás

B. Éghajlat védelme alprogram
1. az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése
2. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásról
3. Éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás

A LIFE program célja támogatni az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulást, a környezetvédelmet és környezeti minőség javítását, a biodiverzitás csökkenésének megállítását és visszafordítását beleértbe a NATURA 2000 hálózatot, a szakpolitikák tervezését és végrehajtását és az innovatív technológiákat a környezetvédelem és az éghajlatváltozás terén. E célkitűzések megvalósítása érdekében a LIFE program hozzájárul a fenntartható fejlődéshez és az Európa 2020 stratégia céljainak eléréséhez. A LIFE program ugyancsak megkönnyíti a „Jólét bolygónk felélése nélkül” című, 2020-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési program végrehajtását.

LIFE program összköltségvetése a 2014-2020-as programozási időszakban közel 3,5 mld euró. A Környezetvédelem alprogramra 2,59 mld. eurós, az Éghajlat-politika alprogramra közel 864,2 millió eurós pénzügyi keretet határoz meg a rendelet. A költségvetés 60 százaléka az ún. „hagyományos” projektekre fordítható.

A LIFE programra vonatkozó aktuális információk, a projektek adatbázisa az Európai Bizottság honlapján található: http://ec.europa.eu/environment/life/

2017-pályázati felhívás
Az Európai Bizottság a LIFE program keretében 2017. 04. 28-án tette közzé 4. Pályázati felhívását, amely az ún. Hagyományos projektekre, előkészítő projektekre, integrált projektekre és technikai segítségnyújtási projektekre vonatkozik. A teljes dokumentáció az Európai Bizottság honlapján érhető el: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm
A gyakori kérdésekre adott válaszok a következő honlapon érhetők el:
tu: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/faq.htm

 

Tovább a szlovák nyelvű oldalra.