Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma

OP-KŽP

Környezeti Minőség Operatív Program 2014-2020


Fő célkitűzés:
A természeti erőforrások fenntartható és hatékony felhasználása a környezetvédelem biztosítása, az éghajlatváltozáshoz való aktív alkalmazkodás és az energetikailag hatékony alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság támogatása mellett.

A program pénzügyi támogatása:

EU alapokból 3,138 mld. €, ebből
Kohéziós alap – 1,861 mld. €
Európai Regionális Fejlesztési Alap – 1,277 mld €

Nemzeti társfinanszírozás - közel 1,172 mld €

Teljes keret 4,310 mld €

  

Az operatív program prioritástengelyei


1. tengely: A természeti források fenntartható felhasználása a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésével 

Pénzügyi keret: 1,442 mld. € a Kohéziós Alapból

 

1.1 beruházási prioritás: hulladékgazdálkodási fejlesztések

1.1.1 cél: a begyűjtött hulladék hasznosításának növelése, az újrahasználatra történő előkészítése, a hulladékképződés megelőzésének támogatása

 

1.2 beruházási prioritás: vízgazdálkodási fejlesztések

1.2.1 cél: szennyvízelvezetés és -tisztítás javítása a 2000 lakosegyenérték (LE) feletti agglomerációkban

1.2.2 cél: a vízkezelés megbízhatóságának javítása a vezetékes ivóvízellátás biztosítása érdekében

1.2.3 cél: a felszíni és felszín alatti vizek állapotának javítását célzó intézkedések

 

1.3 beruházási prioritás: a biológiai sokféleség és a talaj védelme és megújítása, ökoszisztéma-szolgáltatások
                      támogatása a NATURA 2000 hálózat és a zöld infrastruktúra révén

1.3.1 cél: fajok és élőhelyek védelmének javítása, a biológiai sokféleség erősítése, főleg a NATURA 2000 hálózatban

 

1.4 beruházási prioritás: a városi környezet javításának, a városok fellendítésének, az elhagyott ipari területek
                      szennyezés mentesítésének, a légszennyezés csökkentésének és a zajártalom csökkentésének támogatása

1.4.1 cél: a légszennyezés csökkentése és a levegőminőség javítása

1.4.2 cél: a városi környezetterhelések, elhagyott ipari területek felszámolása

  

 

Pénzügyi keret: 419,34 mil € a Kohéziós Alapból

 

2.1 beruházási prioritás: Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást segítő ökoszisztéma- alapú beruházások támogatása

2.1.1 cél: a klímaváltozás negatív következményeinek és az árvízkockázat csökkentése

2.1.2 cél: a bányászati hulladék tárolóhelyeinek hatékony biztosítása, felszámolása és revitalizációja

  

Pénzügyi keret: 260,9 mil. € az Európai Regionális Fejlesztési Alapból

  

3.1 beruházási prioritás: katasztrófamegelőzés, katasztrófavédelmi rendszerek kifejlesztésének támogatása

3.1.1 cél: a klímaváltozás okozta rendkívüli helyzetek kezelésére való felkészültség szintjének javítása

3.1.2 cél: környezeti kockázatok ártalmatlanítására tett óvintézkedések hatékonyságának növelése

3.1.3 cél: az éghajlatváltozás kiváltotta rendkívüli helyzetek kezelésének hatékonyságnövelése

  

Pénzügyi keret: 928,88 mil. € az Európai Regionális Fejlesztési Alapból

 

4.1 beruházási prioritás: megújuló energia előállításának és forgalmazásának támogatása

4.1.1 cél: a megújuló energia Szlovákia bruttó végső energiafogyasztáson belüli részarányának növelése

4.1.2 cél: megújuló energiaforrásokat felhasználó kis üzemek teljesítményének növelése

 

4.2 beruházási prioritás: megújuló energiaforrásokat felhasználó vállalatok energiahatékonyságának támogatása

4.2.1 cél: az energiaintenzitás csökkentése és a megújuló energiaforrások felhasználásának növelése

 

4.3 beruházási prioritás: az energiahatékonyság, az intelligens energiagazdálkodási rendszerek és megújuló
                      energiaforrások felhasználásának támogatása a közcélú infrastruktúrákban, beleértve a középületeket és a lakásszektort

4.3.1 cél: az energiafelhasználás csökkentése a középületekben

 

4.4 beruházási prioritás: alacsony szén-dioxid kibocsátású stratégiák kidolgozása, multimodális, fenntartható városi mobilitás, a klímaváltozást enyhítő és                        az alkalmazkodást szolgáló intézkedések támogatása

4.4.1 cél: az energiafelhasználás csökkentése a középületekben

 

4.5 beruházási prioritás: katasztrófamegelőzés, katasztrófavédelmi rendszerek kifejlesztésének támogatása

4.5.1 cél: hasznos hőigényen alapuló hatékony központi hőellátó rendszer fejlesztése

 

5. tengely: Technikai segítségnyújtás

Pénzügyi keret: 77 mil. € az Európai Regionális Fejlesztési Alapból

 

5.1.1 cél: a program hatékony végrehajtásának biztosítása

5.1.2 cél: a programról való széleskörű tájékoztatás és a felhasználók adminisztratív kapacitásának kiépítése

 

Területi jogosultság / támogatásra jogosult területek földrajzi lehatárolása
Az 1. és 2. prioritási tengelyen belüli tevékenységek esetében Szlovákia egész területe jogosult a Kohéziós alapból származó több mint 1,861 mld eurós támogatásra.
A 3., 4. és 5. tengelyen belüli tevékenységek esetében Szlovákia kevésbé fejlett esetleg a pályázati kiírásnak megfelelő fejlettebb régiók jogosultak az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó 1,277 mld. Eurós támogatásra.

Jogosult pályázók
Pénzügyi támogatást igényelhetnek a köz- és magánszféra szereplői, tehát nemcsak a települések, megyék és államigazgatási szervek, hanem a támogatott területeken működő társulások, nonprofit szervezetek széles köre, valamint a meghatározott területeken vállalkozó természetes és jogi személyek is.

 

Tovább az operatív program szlovák nyelvű oldalára.