hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

V akom štádiu je aktuálne čerpanie z fondov na kanalizáciu a koľko a odkedy sa bude môcť čerpať v nasledujúcom programovom období? Aká je aktuálna možnosť, kde by obce mohli získať finančné prostriedky aspoň na predprípravu?

Ministerstvo chce na dobudovanie verejných vodovodov a ​verejných kanalizácií využiť predovšetkým zdroje z Environmentálneho fondu, prípadne aj európske fondy v rámci ďalšieho pripravovaného Operačného programu na programové obdobie 2021 - 2027 . Pre malé obce ministerstvo hľadá alternatívne spôsoby čistenia odpadových vôd, napr. vegetačné čistiarne odpadových vôd. Do úvahy prichádzajú aj kontajnerové čistiarne odpadových vôd a maximálne možné využitie lokálnych dostupných zdrojov vody vhodných na úpravu na pitnú vodu. Všetky tieto alternatívne spôsoby musí pre danú oblasť – obec navrhnúť a posúdiť autorizovaný inžinier pre vodné stavby, ako najvýhodnejšiu z ekonomického, ekologického a technického pohľadu.