hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Neuvažuje sa o zmene legislatívy, aby sa na Slovensko dovážalo menej odpadu zo zahraničia?

Skládkovanie je na Slovensku stále obrovským problémom. Súčasná legislatíva, ktorú nastavili predchádzajúce vlády, ekonomicky stále vo väčšej miere zvýhodňuje skládkovanie zmesových odpadov. Ministerstvo preto mení legislatívu s cieľom uprednostniť menej zaťažujúce formy spracovania odpadu.

Ján Budaj, okrem toho, od svojho nástupu do funkcie ministra životného prostredia bojuje proti dovozu nelegálneho odpadu zo zahraničia na Slovensko. Koncom apríla sa Slovenskej inšpekcii životného prostredia podarilo aj zachytiť nelegálne dovážaný odpad počas spoločnej kontrolnej akcie s políciou a colníkmi.

Ministerstvu je teda otázka zvýšeného cezhraničného pohybu určitých druhov odpadov smerujúcich na územie SR za účelom ich energetického zhodnotenia (napr. tuhých alternatívnych palív, ktoré nahrádzajú fosílne palivá) známa. Aj preto intenzívne pripravuje riešenia, ako obmedziť uvedené prepravy tak, aby prijaté opatrenia neboli v rozpore s platnými európskymi právnymi predpismi. Jedným z týchto riešení je aj aktuálna novela vyhlášky o odpadoch, ktorá zabezpečuje dostatočné finančné zdroje pre materiálne aj energetické zhodnocovanie odpadu.