hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Koľko slovenských obcí a miest má a koľko nemá kanalizáciu?

Na verejnú kanalizáciu je pripojených zhruba 68 % obyvateľov. Týka sa necelých 40 % obcí Slovenska. Najnižšiu úroveň pripojenia na verejnú kanalizáciu má Banskobystrický kraj (62,2 % obyvateľov), najvyššiu mieru dosahuje Bratislavský kraj (91,17 %). V oblasti verejných vodovodov je situácia na Slovensku priaznivejšia. V súčasnosti je vyše 89 % z celkového počtu obyvateľov SR zásobovaných pitnou vodou dodávanou verejnými vodovodmi. Prepočítané na obce, ide o takmer 84 % z celkového počtu obcí.