hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Aké sú lehoty, dokedy a na koľko percent by Slovensko malo byť podľa EÚ odkanalizované a prečo to nestíhame?

Podľa schváleného programového vyhlásenia vlády majú mať všetci občania v aglomeráciách nad 2000 ekvivalentných obyvateľov (aglomerácie na plnenie záväzkov SR voči Európskej komisii vyplývajúce zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ) čo najskôr čistenú a odvádzanú odpadovú vodu. V menších obciach by mal tento pomer do roku 2030 dosiahnuť aspoň 50 %. Cieľom je budovať verejné vodovody aj v obciach do 2000 obyvateľov, najmä v lokalitách s environmentálnou záťažou, tam, kde sú ochranné pásma vodárenských zdrojov a v chránených vodohospodárskych oblastiach.

Dotácie na kanalizácie a vodovody boli za bývalých vlád vecou straníckej protekcie a korupcie. Minister Ján Budaj odvolal šéfa Environmentálneho fondu a nový vzišiel z otvorenej verejnej súťaže. Na vyriešenie problému budú potrebné veľké národné projekty, ako aj zmeny vo verejnom obstarávaní. Počet uspokojených obcí bude závisieť od balíka verejných finančných zdrojov na predmetné oblasti - zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd.