hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Aké kroky podnikne MŽP SR na záchranu vlka?

Predložíme legislatívny návrh, ktorým zabezpečíme zvýšenú ochranu vlka dravého v Slovenskej republike, tak ako je tomu pri ostatných chránených živočíchoch. Pôjde o vykonávaciu vyhlášku k zákonu o ochrane prírody a krajiny. Upozorňujeme v tejto súvislosti na nevecnú argumentáciu stúpencov odstrelu vlkov. Populácia vlka dravého priamo nekorešponduje s početnosťou a výškou škôd spôsobených touto šelmou. Výška škôd je priamo úmerná od zabezpečenia stád, teda od realizácie preventívnych opatrení. Škody na poľnohospodárskych plodinách a lesných porastoch spôsobené raticovou zverou, ktorej je vlk dravý prirodzeným predátorom, sú neporovnateľne vyššie, ako škody na hospodárskych zvieratách spôsobené vlkom. Vysoká či diviačia zver spôsobila v roku 2019 poľnohospodárske škody vo výške 17 mil. eur, a to aj napriek opatreniam poľovníkov. Vlk svojím lovom lesnej zveri či hospodárskych zvierat zapríčiňuje ujmu štátu a vlastníkom na hospodárskych zvieratách vo výške približne 30 – 40 tisíc eur ročne. To značí, že cca 550-krát menej. Čo je ešte dôležitejšie, pomáha predchádzať väčším stratám vzniknutých pri ničení poľnohospodárskych plodín, ako prirodzený predátor poľovnej zveri, vrátane diviačej.