hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výzva envirorezortu z Programu Slovensko podporí predchádzanie vzniku odpadov sumou vyše 4 milióny eur, určená je najmä pre menej rozvinuté regióny

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR dnes vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027. Výzva je určená pre projekty, ktoré boli schválené v Radách partnerstva a Kooperačných radách udržateľného mestské rozvoja v rámci nástroja Integrovaných územných investícií. Výzva je zameraná na nákup kompostérov a jej cieľom je podporiť prechod na obehové hospodárstvo predchádzaním vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Celková výška alokovaných finančných prostriedkov vo výzve za zdroj EÚ je 4 030 089 eur. Z tejto sumy bude viac ako 3,7 milióna eur určených pre menej rozvinuté regióny, zvyšných vyše 258-tisíc eur pre Bratislavský kraj.

Oprávnenou hlavnou aktivitou projektu je nákup záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov produkovaných domácnosťami v rodinných domoch pre vlastné kompostovanie a domácnosťami v bytových domoch pre kompostovanie v komunite. Oprávnenými žiadateľmi na čerpanie finančnej podpory sú obce, združenia obcí a združenia právnických osôb, ktorých členmi sú výlučne obce.

Zameranie výzvy je v s súlade Programom prechádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 - 2025. Úplné znenie výzvy na prípravu a predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je dostupné na webovom sídle https://portal.itms21.sk/.