hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Víťazom ocenenia Via Bona Slovakia 2019 v kategórii Zelená firma sa stala obchodná spoločnosť JRK Slovensko s.r.o.

ilustračný obrázok

V utorok, 10.11.2020, sa konal galavečer podujatia Via Bona Slovakia 2019, ktorý sa vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu vysielal prostredníctvom online prenosu. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky bolo jedným zo spolupracujúcich subjektov tohto podujatia. Ocenenie v kategórii Zelená firma bola udelená firme, ktorá v predchádzajúcom roku (2019) zrealizovala výnimočný projekt, program alebo aktivitu zameranú na obehové hospodárstvo.

Cieľom obehového hospodárstva je zachovať hodnotu výrobkov a materiálov čo najdlhšie, minimalizuje sa tak odpad a využívanie nových zdrojov, a keď výrobok dosiahne koniec svojho životného cyklu, zdroje sa z hospodárstva nevyradia, ale použijú sa znova a znova na vytváranie novej hodnoty. Obehové hospodárstvo tak prispieva zároveň k znižovaniu emisií skleníkových plynov či znečisťujúcich látok a zníženiu tlaku na ekosystémy a prírodné zdroje.

Obchodná spoločnosť JRK Slovensko s.r.o. je tvorcom systému ELWIS, ktorý pomáha mestám a obciam riadiť odpadové hospodárstvo a odmeniť občanov za triedenie odpadu. Obchodná spoločnosť JRK Slovensko, s.r.o. sa venuje zlepšovaniu odpadového hospodárstva, a to znižovaním množstva zmesového komunálneho odpadu a zvyšovaním miery triedenia. Na dosiahnutie týchto cieľov vyvinula inovatívne a edukatívne riešenie, ktoré vnáša do riadenia odpadov transparentnosť. Spravodlivý systém evidencie odpadov ELWIS prináša samosprávam prehľad o reálnych množstvách odpadu zo slovenských domácností a subjektov, tým, že monitoruje zber nádob a vriec s odpadom. Analýzou týchto dát môžu mestá a obce prijímať potrebné opatrenia a nastaviť pre svojich občanov spravodlivý systém poplatkov za odpad a jeho lepšie triedenie.