hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Verejné prerokovanie návrhu strategického dokumentu „Plán manažmentu povodňového rizika- aktualizácia 2021“

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR oznamuje, že dňa 09.11.2023 v čase 10:00 - 14:00 sa v kongresovej sále Okresného úradu Banská Bystrica, Námestie Ľudovíta Štúra 1, Banská Bystrica, uskutoční verejné prerokovanie návrhu Plánu manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach SR– aktualizácia 2021.

Návrh je zverejnený na webovom sídle MŽP SR v časti Oblasti pôsobenia/Voda/Ochrana pred povodňami/Manažment povodňových rizík:
https://minzp.sk/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/navrh-planu-manazmentu-povodnoveho-rizika-ciastkovych-povodiach-slovenskej-republiky-aktualizacia-2021.html

Na prerokovaní je možné sa zúčastniť osobne, alebo formou online pripojenia prostredníctvom MS TEAMS. Link na pripojenie bude zaslaný účastníkom e-mailom.

Účasť je potrebné nahlásiť e-mailom na adresy v termíne do 3.11.2023, a to aj s uvedením formy účasti, t. j. osobne, alebo online.