hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Správa o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach

ilustračný obrázok

Zo zákona 305/2018 Z.z. vyplýva pre MŽP SR povinnosť informovať každoročne k 15. júlu verejnosť o kvalite vôd v jednotlivých chránených vodohospodárskych oblastiach za predchádzajúci kalendárny rok. Správa podáva informáciu o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach vymedzených na území SR na základe výsledkov monitorovania realizovaného rezortnými organizáciami MŽP SR.