hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Riaditelia národných parkov podporujú reformu ochrany prírody

ilustračný obrázok

Minister životného prostredia Ján Budaj sa dnes stretol so šéfmi všetkých deviatich národných parkov Slovenska. Zhodli sa, že pre skutočné fungovanie národných parkov je nevyhnutná transformácia národných parkov tak, aby zodpovedali za stav prírodných prvkov v národných parkoch.

Riaditelia národných parkov upozornili, že v konaniach na okresných úradoch majú s výnimkou bezzáshových zón neraz zviazané ruky a vystupujú v pozícií štatistov. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) začalo s reformou ochrany prírody, ktorá zabezpečí skutočnú starostlivosť o prírodné bohatstvo národných parkov.
Štátna ochrana prírody SR po získaní právneho vzťahu k pozemkom využije na financovanie lesníckej aj ochranárskej činnosti starostlivosti o lesy v národných parkoch európske peniaze. Pre štátny podnik LESY SR, patriaci pod rezort pôdohospodárstva, tak zostane väčší balík peňazí pre financovanie prírode blízkeho obhospodarovania lesa v iných územiach. Minister životného prostredia Ján Budaj zdôraznil, že jednotnou správou území v národných parkoch sa Slovensko priblíži k modelom národných parkov fungujúcich v prevažnej väčšine Európy. “Budeme mať odolnejšie lesy pripravené na zmenu klímy, oplývajúce biodiverzitou, a prosperujúce regióny,“ podčiarkol minister Budaj.