hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Prebieha 14. zasadnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov v Samarkande

ilustračný obrázok

V dňoch 12. až 17. februára 2024 sa v historickom Samarkande v Uzbekistane stretávajú na 14. zasadnutí konferencie zmluvných strán Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonnský dohovor) zástupcovia štátov, medzivládnych a mimovládnych organizácií, vedeckých inštitúcií a iných zainteresovaných strán.

Stretnutie je jedným z najvýznamnejších globálnych stretnutí o biodiverzite od prijatia Kunmingsko-Montrealského globálneho rámca pre biodiverzitu v roku 2022 a bude sa zaoberať širokou škálou dôležitých priorít ochrany a nových iniciatív, vrátane tých, ktoré podporia implementáciu globálneho rámca pre biodiverzitu.

Na významnom medzinárodnom stretnutí, ktoré sa koná každé 3 roky, sa rokuje o návrhoch rezolúcií a ďalších dokumentoch s dôrazom na otázky ochrany sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (vtákov, rýb, cicavcov vrátane morských druhov živočíchov celého sveta). Na programe zasadnutia je aj hodnotenie plnenia cieľov Strategického plánu Bonnského dohovoru pre obdobie 2015 – 2023, ako aj o schválenie nového Strategického plánu Bonnského dohovoru na obdobie do roku 2032. Rovnako sa prejednáva stav plnenia jednotlivých dohôd a memoránd, podpísaných v rámci Bonnského dohovoru pre vybrané druhy, ako aj akčných plánov pre ohrozené sťahovavé druhy živočíchov.

Slovenskú delegáciu na zasadnutí vedie Michaela Môciková z Ministerstva životného prostredia SR. Súčasťou delegácie je aj zoologička Andrea Lešová zo Štátnej ochrany prírody SR.

Okrem plenárnych zasadnutí sú organizované aj zasadnutia pracovných skupín a sprievodné podujatia k aktuálnym témam. Značná pozornosť je venovaná aj výzvam, ktorým čelia populácie morských druhov živočíchov, vplyvu hluku, zrážok s plavidlami, hodnotí sa vplyv hlbokomorskej ťažby a znečistenia morí. Na konferencii odznie aj problematika vymedzenia oblastí významných pre vybrané druhy živočíchov, ale aj vplyv svetelného znečistenia a úbytku hmyzu, ktoré ohrozuje populácie sťahovavých druhov živočíchov. Samostatná diskusia je plánovaná aj na tému prípravy Atlasu sťahovavých druhov živočíchov a prevencie otráv sťahovavých druhov živočíchov. Témy sú významné aj pre Slovenskú republiku, ktorá sa bude podieľať na plnení príslušných rezolúcií.

Motto konferencie „Príroda nepozná hranice“ reflektuje na potrebu zaistenia účinnej a úspešnej ochrany sťahovavých druhov živočíchov cez realizáciu medzinárodnej celosvetovej spolupráce a koordinácie. Populácie sťahovavých druhov živočíchov je nevyhnutné chrániť na všetkých miestach ich výskytu, vrátane migračných trás.

Viac informácií o aktuálnom programe zasadnutia Konferencie zmluvných strán Bonnského dohovoru a navrhovaných rezolúciách je na oficiálnej stránke organizátora https://www.cms.int/en/meeting/fourteenth-meeting-conference-parties-cms. Plenárne zasadnutia je možné sledovať aj naživo na https://www.cms.int/en/meeting/fourteenth-meeting-conference-parties-cms.