hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Oznam - povinnosť OZV žiadať o registráciu v ISOH

ilustračný obrázok

Vážené organizácie zodpovednosti výrobcov a tretie osoby,

podľa § 135f v spojení s § 27 ods. 4 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) ste povinný prostredníctvom Informačného systému odpadového hospodárstva požiadať o registráciu Vami zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov do 31. decembra 2020.
Na základe uvedeného si Vás preto dovoľujeme požiadať o  zaslanie ohlasovaných údajov v štruktúre definovanej v priloženom xls. súbore, v termíne do 31.12.2020 na adresu . Štruktúra údajov je plne v súlade s Informačným systémom odpadového hospodárstva, v ktorom budú uchované a následne spracovávané.
Zároveň Vám oznamujeme, že registrácie výrobcov vyhradených výrobkov vykonané podľa zákona o odpadoch v znení účinnom do 31. decembra 2020 nestrácajú platnosť ku dňu 1. januára 2021.

Ďakujeme za spoluprácu.

Tím ISOH​

Súbor na stiahnutie: che04_štruktúra_importu (excel 0,1MB)