hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

O progrese v riešení environmentálnych zaťaží informujú nové publikácie

ilustračný obrázok

Slovenská agentúra životného prostredia v úzkej spolupráci s Ministerstvom životného prostredia zostavila a vydala ďalšie nové publikácie z oblasti riešenia environmentálnych záťaží na Slovensku. Tentokrát ide o publikácie, ktoré monitorujú plnenie strategického dokumentu v oblasti environmentálnych záťaží - Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží 2016 – 2021 - v rámci aktivít Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a jeho rezortných organizácii.

Publikácia ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE NA SLOVENSKU – PROGRES V RIEŠENÍ ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ/1 – prezentuje aktivity Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a jeho dvoch rezortných organizácií – Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra a Slovenskej agentúry životného prostredia. Ide o vybrané aktivity súvisiace s manažmentom znečistených území.
Publikácia je dostupná tu: https://www.sazp.sk/projekty-eu/infoaktivity/kalendar-udalosti-hap5-environmentalne-zataze/5-3-6-environmentalne-zataze-na-slovensku-progres-v-rieseni-environmentalnych-zatazi-1.html

Publikácia ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE NA SLOVENSKU – PROGRES V RIEŠENÍ ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ/2 – prezentuje vybrané aktivity konkrétnych vysokých škôl, ktoré súvisia s manažmentom znečistených území. Ide o nasledovné vysoké školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Technická univerzita v Bratislave, Poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická univerzita v Košiciach.

Publikácia je dostupná tu: https://www.sazp.sk/projekty-eu/infoaktivity/kalendar-udalosti-hap5-environmentalne-zataze/5-3-6-environmentalne-zataze-na-slovensku-progres-v-rieseni-environmentalnych-zatazi-2.html

Publikácie sú vydané v rámci národného projektu 3 Infoaktivity.

logo