hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Nevídaná akcia ochranárov v Tatrách so šťastným koncom

Zásahový tím MEDVEĎ zo Štátnej ochrany prírody SR rozhodol vykonať zásah voči problémovej medvedici s dvomi mladými, ktoré spôsobovali škody medzi Hrebienkom a Starým Smokovcom. Uspali ich a premiestnili do divokej prírody Vysokých Tatier. Celá akcia sa uskutočnila pod dozorom veterinárneho lekára. Minister životného prostredia Ján Budaj ocenil profesionalitu zásahového tímu MEDVEĎ.
Ochranári od 28. apríla takmer nepretržite monitorovali pohyb medvedice s mladými. Podľa Michala Haringa zo zásahového tímu Štátnej ochrany prírody SR ide mladú, približne štvorročnú medvedicu, ktorá sa zatiaľ nestala typickým kontajnerovým medveďom a dokáže si nájsť v prírode prirodzenú potravu.
Napriek tomu medvedica už vykazuje stratu plachosti pred človekom. Postupne začala spôsobovať viac škôd na majetku. Najčastejšie boli zaznamenané škody na drevených častiach budov, napríklad na Bilíkovej chate, bufetoch v Smokovcoch, ale aj železničnej stanici v Starom Smokovci, či na budove slovenského zväzu sánkarov.
„Plašenie medveďov je jednou z foriem averznej terapie, ktorá sa využíva po celom svete. Jej cieľom je znovu navodenie plachosti u medveďov s pozmeneným správaním prostredníctvom negatívneho stimulu. Táto metóda však bola neúčinná a medvede sa opakovane vracali do osídlených oblastí, kde spôsobovali škody,“ ozrejmil Haring.
Ochranári zo zásahového tímu MEDVEĎ sa rozhodli odchytené medvede umiestniť v jednej z dolín Vysokých Tatier. Ide o územie s najvyšším stupňom ochrany prírody a výrazne obmedzeným pohybom turistov. Ochranári budú naďalej pohyb medveďov monitorovať.
Rozhodnutie ochranárov ocenil minister životného prostredia Ján Budaj. „Ochranou tradičných obyvateľov našich hôr chránime globálnu biodiverzitu,“ ozremil minister.