hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Návrh strategického dokumentu „Plán manažmentu povodňového rizika- aktualizácia 2021“ - zverejnenie

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR oznamuje, že podľa § 23 ods. 1 písm. c bod 7 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov sprístupnilo verejnosti dňa 6.10.2023 na svojom webovom sídle https://www.minzp.sk/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/ návrh strategického dokumentu Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach SR – aktualizácia 2021 na účely predkladania pripomienok a námetov.
Písomné pripomienky a námety k návrhu Plánu manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky – aktualizácia 2021 je možné zasielať počas troch mesiacov od jeho zverejnenia na adresu .

Autor fotografie: Jaroslav Košťál