hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

ISOH – Oznámenie o zmene termínu pre registráciu

ilustračný obrázok

Podľa § 135f zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) sú organizácia zodpovednosti výrobcov a tretia osoba (ďalej len „povinné osoby“) povinné požiadať prostredníctvom Informačného systému odpadového hospodárstva o registráciu ich zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov do 31. decembra 2020.

Od 1. januára 2019 bol na portáli slovensko.sk sprístupnený elektronický formulár pre registráciu výrobcov vyhradených výrobkov. Prostredníctvom tohto formulára si povinné osoby mohli plniť registračnú povinnosť podľa § 135f zákona o odpadoch. Nakoľko ministerstvo zaznamenalo malé množstvo registrácii prostredníctvom elektronických formulárov, zvažovalo možnosti uľahčenia registrácie povinných osobám, najmä v prípade, keď organizácia zodpovednosti výrobcov zastupuje veľké množstvo výrobcov vyhradených výrobkov a manuálne zadávanie údajov do elektronických formulárov predstavuje časovú náročnosť vo vzťahu k ustanovenému termínu splnenia tejto povinnosti.

Ministerstvo dňa 22. decembra 2020 zverejnilo na svojom webovom sídle excelovskú tabuľku, prostredníctvom ktorej povinné osoby môžu zaslať údaje potrebné na registráciu v elektronickej forme. Ide o údaje, ktoré zodpovedajú základným registračným údajom, ktorými výrobcovia vyhradených výrobkov, rovnako ako povinné osoby, ktoré ich zastupujú, musia disponovať.

V nadväznosti na uvedené a vzhľadom na krátkosť času zostávajúceho pre splnenie povinnosti registrácie zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov do 31. decembra 2020, zaslanie registračných údajov vo forme stanovenej ministerstvom do 31. januára 2021 bude považované za splnenie povinnosti podľa § 135f zákona o odpadoch.