hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort vytvára priestor pre dialóg v záujme efektívneho riadenia kvality ovzdušia

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia organizujú v dňoch 7. - 8. september 2021 medzinárodnú konferenciu Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2021, zameranú na možnosti a nástroje na podporu zlepšenia kvality ovzdušia na Slovensku. Podujatie určené primárne pre zástupcov štátnych a samosprávnych orgánov sa uskutoční v Banskej Bystrici, v hoteli Dixon.

Slovenská republika patrí k členským štátom EÚ, ktoré čelia problémom s kvalitou ovzdušia, čo má výrazne negatívny vplyv na zdravie občanov a životné prostredie. Napriek zlepšeniam dosiahnutým za posledných 30 rokov je kvalita ovzdušia v určitých oblastiach Slovenska stále neuspokojivá. V súvislosti so zlou kvalitou ovzdušia v dôsledku vysokej úrovne prachových častíc (PM10), rozhodla Európska komisia 18. februára 2021 o tom, že Súdnemu dvoru EÚ postúpi prípad Slovenska za porušenie požiadaviek smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe.

Termín konferencie nie náhodou pripadá na Svetový deň čistého ovzdušia, ktorý vyhlásila Organizácia Spojených národov na 7. september. Členské štáty v tento deň upriamujú pozornosť na prijaté opatrenia v záujme zlepšenia kvality ovzdušia.

Cieľom organizátorov konferencie je vytvoriť priestor pre zdieľanie a šírenie informácií, poznatkov a skúseností v oblasti kvality ovzdušia. Prezentované budú pripravované zmeny právnych predpisov na ochranu ovzdušia, súčasný stav kvality ovzdušia, možnosti financovania opatrení na jeho zlepšenie, príklady dobrej praxe z realizovaných opatrení a zvyšovania environmentálneho povedomia v SR, ČR, ako aj ďalších vybraných krajín.

Diskutovaná bude súčasná a potenciálna úloha príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy a tiež úloha regionálnych manažérov kvality ovzdušia ako odbornej podpory týchto orgánov. Prednášky doplnia interaktívne konzultácie manažérov kvality ovzdušia s účastníkmi konferencie a ukážky z edukatívnej show „Smokeman zasahuje“, realizovanej jedným z partnerov projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, VŠB – Technická univerzita Ostrava.

Konferencia je hradená z finančných prostriedkov projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE. Cieľom projektu je zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia.

Registrácia na podujatie bude prebiehať od 1.7.2021 do 16.8.2021. V prípade naplnenia kapacity účastníkov stanovenej na podujatie, si organizátori vyhradzujú právo uzatvorenia registrácie na konferenciu pred uvedeným termínom. V prípade zhoršenia situácie v šírení nákazy ochorenia COVID‑19 si organizátori vyhradzujú právo zorganizovať podujatie online formou, respektíve ho zrušiť.

Viac informácií o podujatí: https://populair.sk/sk/event/301
Viac informácií o projekte LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia: www.populair.sk