hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Aktualizácia Koncepcie vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Aktualizácia Koncepcie vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050“.

Stanoviská verejnosti k tomuto oznámeniu je možné predkladať do 15 dní od dátumu zverejnenia na adrese:
https://www.enviroportal.sk/eia/detail/aktualizacia-koncepcie-vodnej-politiky-do-roku-2030-s-vyhladom-do-roku

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie):