Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma

Háttérintézmények

Területi szervek és háttérintézmények

Költségvetési szervezetek

Szlovák Környezetvédelmi Felügyelet - Slovenská inšpekcia životného prostredia www.sizp.sk

Járulékalapú szervezetek:

· Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség - Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk
· Szlovák Hidrometeorológiai Intézet - Slovenský hydrometeorologický ústav www.shmu.sk
· Vízgazdálkodási Kutatóintézet - Výskumný ústav vodného hospodárstva www.vuvh.sk
· Dionýz Štúr Állami Földtani Intézet - Štátny geologický ústav www.sguds.sk
· Bajmóci Nemzeti Állatkert – Národná zoologická záhrada www.zoobojnice.sk
· Szlovák Természetvédelmi és Barlangászati Múzeum - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva www.smopaj.sk
· Szlovák Bányászati Múzeum - Slovenské banské múzeum www.muzeumbs.sk
· Szlovák Köztársaság Állami Természetvédelmi Hivatala  - Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky www.sopsr.sk

Állami célirányos alap:

Környezetvédelmi Alap - Environmentálny fond www.envirofond.sk

Állami vállalatok:

Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat - Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik www.svp.sk
Vízgazdálkodási Építővállalat - Vodohospodárska výstavba, štátny podnik www.vvb.sk