Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Stratégia protipovodňovej ochrany do roku 2020

Stratégia protipovodňovej ochrany do roku 2020, ktorá bola predstavená na tlačovej konferencií dňa 28. októbra 2013.