Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

21439/2020 Obytný súbor Suchý dub - upovedomenie o začatí konania

13.05.2020

podnet-podpisany-tabulu.pdf