Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

363/2020 Záverečné stanovisko RED_DUBY

13.05.2020

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO

(číslo: 363/2020-1.7/ak)

 

KRD AREA PROJECT_komerčne „DUBY“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“)

Účelom navrhovanej činnosti je výstavba a prevádzka dvoch nadzemných výškových

polyfunkčných objektov (bývanie, administratíva, obchod, služby) na podzemnej platforme

pozostávajúcej z obchodného domu a hromadnej garáže na území existujúcich starých záhrad

západne od Dúbravsko-karloveskej radiály na hranici mestských častí Bratislava – Karlova Ves

a Bratislava - Dúbravka 

 

363-zs.pdf